Brottsutsatta kvinnor och barn riskerar att gå miste om stöd

Brottsofferjouren ser positivt på att 100 miljoner nu satsas i vårbudgeten på ökat stöd till barn i utsatta situationer samt våldsutsatta kvinnor och barn. Det behövs i en tid då många kvinnor och barn är isolerade i hemmet med sin(a) förövare. Dock är det oroväckande att regeringen inte inkluderar samtliga viktiga aktörer i civilsamhället i samtalen om hur vi tillsammans kan stärka stödet till de som utsätts för våld i nära relation.

Idag bjöd jämställdhetsminister Åsa Lindhagen och civilminister Lena Micko in till möte med aktörer inom staten, kommunsektorn och civilsamhället som arbetar mot våld i nära relation samt hedersrelaterat våld och förtryck. I ett pressmeddelande beskrivs att mötet hölls för att ”kraftsamla i arbetet som nu sker med anledning av spridningen av det nya coronaviruset.”

– Det är glädjande att regeringen tar frågan om den ökade utsattheten gällande våld i nära relation på allvar. Men det är oroväckande att dialogen enbart sker i en liten krets där flera viktiga aktörer exkluderas, säger Fredrik Mellqvist, generalsekreterare, Brottsofferjouren Sverige.

– Vi befinner oss i en extrem situation just nu där vi måste hjälpas åt och civilsamhället har en viktig roll. Om fler ideella organisationer ges möjlighet att arbeta tillsammans kan vi göra mycket mer och hjälpa fler utsatta, menar Sven-Erik Alhem, förbundsordförande för Brottsofferjouren Sverige.

Landets brottsofferjourer gav under 2019 stöd till 15 735 kvinnor som utsatts för våldsbrott, sexualbrott eller annat brott mot individ. En hög andel av dem hade utsatts för brott i en nära relation. 

Sedan coronavirusets utbrott i Sverige har Brottsofferjouren också märkt en ökning av samtal om just våld i nära relation till vår nationella telefonlinje. Idag har Brottsofferjourens nationella telefoncentral öppet vardagar 09.00-19.00, men inte minst under den situation som nu råder vore det angeläget att även hålla öppet under helger liksom att öka den digitala närvaron genom att ge stöd via chatt. 

Vi skulle även kunna nå fler unga brottsutsatta och deras anhöriga genom att genomföra en nationell kampanj, gärna tillsammans med någon annan ideell organisation, till exempel BRIS.

Med ökade medel skulle vi också kunna stärka våra lokala brottsofferjourer i deras arbete på olika sätt för att säkerställa att alla brottsutsatta får det stöd de har rätt till.

Coronakrisen har visat att bristande kunskaper i svenska kan få allvarliga följder i utsatta områden. Idag har Brottsofferjouren volontärer på över 20 olika språk, så att vi kan ge stöd till människor på deras modersmål. Med förstärkta medel skulle vi kunna utöka både mängden språk samt tillgängligheten. Detta är extra viktigt i den tid vi just nu befinner oss i.

Regeringens fokus bör i alla lägen ligga på att så många utsatta som möjligt ska få stöd och hjälp. Därför bör inga viktiga aktörer som bidrar till detta exkluderas från samtal.

Sven-Erik Alhem, förbundsordförande Brottsofferjouren Sverige

Fredrik Mellqvist, generalsekreterare Brottsofferjouren Sverige