Remissvar: Ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel och annat utnyttjande av utsatta personer

Yttrande avseende SOU 2016:70, Ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel och annat utnyttjande av utsatta personer.

Brottsofferjouren Sverige ställer sig i allt väsentligt bakom utredningens förslag. Vi vill särskilt betona att vi välkomnar ett ökat stöd och skydd till offer för människohandel.

Sven-Erik Alhem, förbundsordförande
Fredrik Mellqvist, vice generalsekreterare

Remissvar SOU 2016-70 Ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel och annat utnyttjande av utsatta personer

Remissvar SOU 2016-70 Ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel och annat utnyttjande av utsatta personer.PDF132.02KB
Ladda ner