Om du inte vill att det ska synas att du har varit inne på vår hemsida så kan du gömma ditt besök.

Politikersamtal inför valet 2022

Plats: Z-salen, ABF-huset på Sveavägen 41 i Stockholm, eller på Brottsofferjouren Sveriges Facebook-sida

Välkommen på politikersamtal om brottsoffers rättigheter!

I år är det valår och Brottsofferjouren Sverige anordnar traditionsenligt ett politikersamtal med rättspolitiska talespersoner från samtliga åtta riksdagspartier.

Under detta samtal kommer vi helt att fokusera på brottsofferperspektivet och den grundläggande frågan om hur Sverige på bästa sätt kan uppfylla brottsoffers rättigheter i praktiken. Samtalet utgår ifrån det manifest som Brottsofferjouren tagit fram med krav om 10 åtgärder för att stärka brottsoffers position i samhället. Den viktigaste gäller hur Sverige på bästa sätt kan uppfylla brottsoffers rättigheter i praktiken och därmed fullt ut svara upp mot de krav EU:s brottsofferdirektiv från 2012 uppställer. Fler frågor som kommer att belysas är vikten av tidigt stöd till vittnen, rätten till information till alla brottsoffer, att vi behöver en samlad brottsofferlag i Sverige och att det är viktigt att fängelsedomar kan verkställas skyndsamt. Samtalet kommer att modereras av journalisten Åsa Erlandsson.

Anmälda företrädare för de åtta riksdagspartierna:

  • Fredrik Lundh Sammeli (S)
  • Johan Forssell (M)
  • Tobias Andersson (SD)
  • Gudrun Nordborg (V)
  • Johan Hedin (C)
  • Andreas Carlson (KD)
  • Martin Marmgren (MP)
  • Juno Blom (L)

Förutom politiker från samtliga riksdagspartier kommer företrädare för Brottsofferjouren Sveriges ledning liksom anställda från kansliet att finnas på plats. Det kommer inte att finnas möjlighet att ställa frågor från publiken under själva samtalet. Efteråt finns det emellertid utrymme för mingel där det förhoppningsvis kan finnas möjlighet för en diskussion med politikerna. Enklare förtäring kommer att serveras och det kommer finnas bokbord med produkter från Brottsofferjouren Sverige.

Anmälan för deltagande på plats: Anmäl dig här senast den 12 maj för att delta på plats.

Tid: Måndag 16 maj kl. 14.00 – 15.30. Vänligen var på plats kl. 13.30 för registrering. Mingel mellan kl. 15.30-16.30.

För er som inte kan delta på plats i Stockholm – misströsta ej. Hela samtalet kommer livestreamas på Brottsofferjouren Sveriges Facebook-sida och finnas tillgänglig efteråt i vår Youtube-kanal. Ingen anmälan krävs för detta. Följ oss i sociala medier för att inte missa evenemanget.

Notera att ingen reseersättning utgår för deltagande från brottsofferjourerna för detta evenemang.

Vid frågor kontakta Cornelia Johansson.

 

 

 

 

Cornelia Johansson Projektledare påverkansarbete
08-550 486 13 Kontakta via e-post