Om du inte vill att det ska synas att du har varit inne på vår hemsida så kan du gömma ditt besök.

Internationella Brottsofferdagen (IBD) – För en tryggare vittneskultur

Om eventet

Till Internationella Brottsofferdagen i år har vi bjudit in politiker Fredrik Lundh-Sammeli (S) och Johan Forssell (M) för att lyfta och debattera dessa frågor, under ledning av moderator Åsa Erlandsson, kriminalreporter. Vi välkomnar också mamman till Nimo från det uppmärksammade fallet i Svenska Dagbladet förra året. Fallet Nimo är ett tydligt exempel på hur den rådande vittneskulturen inte bara drabbar enskilda vittnen, utan även deras familj och vänner. Deltar gör även vår vittnesstödssamordnare vid Stockholms tingsrätt, Malin Bengtsson, för en viktig inblick i vad som idag saknas för att fler ska känna sig trygga i att vittna och hur vi arbetar för att förbättra detta.

Kontaktpersoner

Anders Nylén Verksamhetsutvecklare utbildning
08-550 486 03 Kontakta via e-post