Om du inte vill att det ska synas att du har varit inne på vår hemsida så kan du gömma ditt besök.

Temakonferens Barnkonventionen

18
Mars 2021 09:00-15:00
Plats: Zoom
19
Mars 2021 09:00-13:00
Plats: Zoom

Temakonferens Barnkonventionen

Brottsofferjouren Sverige bjuder in till temakonferens Barnkonventionen via Zoom, i samarbete med Sensus. Målgrupp är anställda och ideella samordnare, stödpersoner, vittnesstöd och förtroendevalda inom Brottsofferjouren.

Barnkonventionen ger oss en barnsyn som definierar barn som fullständiga samhällsmedborgare och egna individer med egna särskilda rättigheter som ska respekteras. Barn som utsätts för brott måste få adekvat information om vilka rättigheter de har och vilken hjälp de kan få.

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag, något som vi på Brottsofferjouren har arbetat för under en längre tid. Vad innebär det för oss i vårt arbete på Brottsofferjouren och hur ska vi erbjuda alla barn i utsatta situationer stöd och hjälp på ett tryggt och säkert sätt? Brottsofferjouren har fastslagit en handlingsplan för att säkra och stärka barnens rättigheter inom vårt arbete på Brottsofferjouren.

Vi har bjudit in bland andra Märta Stenevi, jämställdhetsminister, Elisabeth Dahlin, barnombudsman, för att lyssna på hur de tänker kring barnkonventionen som lag. Vi kommer även ges möjlighet att konkret arbeta och reflektera tillsammans med Tove Kjellander, barnrättsexpert och Marie Lundin Karphammar, sakkunnig Barnets rättigheter SKR samt barnrättsjurist. Fullständigt program kommer inom kort.

Vi ser helst att du som anmäler dig har möjlighet att delta under båda dagarna, då konferensen följer en råd tråd.

Varmt välkomna till spännande dagar med föreläsningar och trevlig samvaro!

Tid: Torsdag 18 mars kl. 09.00-15.00 – Fredag 19 mars 2021 kl. 09.00-13.00.
Plats: Zoom, länk skickas ut i god tid före konferensen.
Anmälan: Anmälan görs här senast den 11 mars (Observera att detta är ett internt evenemang för anställda och ideella samordnare, stödpersoner, vittnesstöd samt förtroendevalda inom Brottsofferjouren).
Program: Inbjudan och program temakonferens barnkonventionen 2021

Elena Luckey Verksamhetsutvecklare barn och unga
08-550 486 12 Kontakta via e-post