Remissvar: Vissa frågor om barnpornografibrottet och om avskaffad preskription för allvarliga brott mot barn

Yttrande avseende Ds 2018:23 Vissa frågor om barnpornografibrottet och om avskaffad preskription
för allvarliga brott mot barn.

Remissvar

Brottsofferjouren Sverige (BOJ) ställer sig bakom utredningsförslaget i dess helhet. Vi ser det som angeläget ur ett barnrättsperspektiv även om det – vad gäller förslaget om avskaffandet av preskription för ytterligare brott må
finnas vissa principiella invändningar, vilka vi emellertid anser bör få stå tillbaka i förhållande till det tyngre barnrättsperspektivet.

Sven-Erik Alhem, förbundsordförande

Fredrik Mellqvist, vice generalsekreterare

Yttrande avseende Ds 2018:23 Vissa frågor om barnpornografibrottet och om avskaffad preskription för allvarliga brott mot barn

Remissvar Ds 2018-23 Vissa frågor om barnpornografibrottet och om avskaffad preskription för allvarliga brott mot barnPDF199.52KB
Ladda ner