Remissvar: Resning vid nya uppgifter om den tilltalades ålder

Yttrande avseende Ds 2018:19 Resning vid nya uppgifter om den tilltalades ålder.

Remissvar

Brottsofferjouren Sverige (BOJ) tillstyrker utredarens förslag. Vi delar också den uppfattning och den bedömning som utredaren har redovisat.

Sven-Erik Alhem, förbundsordförande

Fredrik Mellqvist, vice generalsekreterare

Remissvar Ds 2018-19 Resning vid nya uppgifter om den tilltalades ålder

Remissvar Ds 2018-19 Resning vid nya uppgifter om den tilltalades ålderPDF198.89KB
Ladda ner