Remissvar: Långsiktigt stöd till det civila samhället

Yttrande avseende Ds 2018:13 – Långsiktigt stöd till det civila samhället.

Remissvar

Brottsofferjouren Sverige ställer sig bakom det remissvar som inlämnats av Forum, Idéburna organisationer med social inriktning.
Utöver de synpunkter som lämnats i nämnda remissvar vill vi tillägga följande.
Brottsofferjouren Sverige får större delen av sina ekonomiska medel från Brottsofferfonden. Även lokala brottsofferjourers verksamhet finansieras till viss del på detta sätt. Brottsofferfonden administreras av Brottsoffermyndigheten och har ett råd som tar beslut om vilka bidrag som ska utbetalas. Rådet består av forskare samt Brottsoffermyndighetens generaldirektör och sammanträder två gånger per år. Rådets beslut motiveras inte och kan inte överklagas.
Verksamhetsbidrag och projektbidrag kan endast beviljas för ett år.
På grund av fondens konstruktion och regelverk blir inte de regler som styr annan bidragsgivning tillämpliga.
Brottsofferjouren Sverige vill se en förändring av Brottsofferfondens förordning så att den harmoniserar med utredningens förslag och då i synnerhet förslaget om tvååriga bemyndiganden.
Sven-Erik Alhem, förbundsordförande
Fredrik Mellqvist, vice generalsekreterare

Yttrande avseende Ds 2018:13 – Långsiktigt stöd till det civila samhället.

Remissvar Ds 2018-13-Långsiktigt stöd till det civila samhälletPDF201.59KB
Ladda ner