Remissvar: Genomförande av terrorismdirektivets brottsofferbestämmelser

Yttrande avseende Ds 2018:22 Genomförande av terrorismdirektivets brottsofferbestämmelser.

Remissvar

Brottsofferjouren Sverige (BOJ) tillstyrker det förslag som har lämnats i promemorian.

Sven-Erik Alhem, förbundsordförande

Fredrik Mellqvist, vice generalsekreterare

Yttrande avseende Ds 2018:22 Genomförande av terrorismdirektivets brottsofferbestämmelser

Remissvar Ds 2018-22 Genomförande av terrorismdirektivets brottsofferbestämmelserPDF197.55KB
Ladda ner