Remissvar: Ett fönster av möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende

Remissvar SOU 2017-112 Ett fönster av möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende.

Remissvar

Brottsofferjouren Sverige instämmer i allt väsentligt i vad som förts fram i utredningen.

Sven-Erik Alhem, förbundsordförande

Fredrik Mellqvist, vice generalsekreterare

Remissvar SOU 2017-112 Ett fönster av möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende

Remissvar SOU 2017-112 Ett fönster av möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boendePDF195.87KB
Ladda ner