0200-21 20 19

Huvudrubriker

Press

Kontakt

Sven-Erik Alhem

Förbundsordförande

073-973 86 00 eller 070-857 76 00

sven-erik.alhem@boj.se

 

Fredrik Mellqvist
Generalsekreterare
08-550 486 08

fredrik.mellqvist@boj.se

 

 

Stöd som ger kraft. Brottsofferjouren är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation som ger stöd till brottsutsatta, anhöriga och vittnen. Med FN:s mänskliga rättigheter som grund arbetar vi för att alla brottsoffer ska få det stöd de har rätt till enligt EU:s brottsofferdirektiv. Utbildade stödjare engagerar sig på landets drygt 70 lokala brottsofferjourer som är anslutna till förbundet Brottsofferjouren Sverige.

 

Brottsofferjouren startade 1984 och drivs med medel från Brottsofferfonden och Socialstyrelsen, samt genom gåvor och bidrag till 90-kontot. Kommuner och landsting ger stöd till det lokala arbetet.

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.