0200-21 20 19

Huvudrubriker

Statistik

Brottsofferjourens statistik

Brottsofferjouren Sverige samlar varje år in statistik från alla lokala brottsofferjourer och sammanställer uppgifterna. Syftet är att ge en sammantagen bild av den brottsofferstödjande verksamheten för hela Sverige.

Brottsofferjouren kommer bara i kontakt med en del av alla som drabbas av brott varje år, nämligen de som förmedlas till oss via polis eller annan instans, eller som själva tar kontakt. Så ser urvalet ut och detta bör man hålla i minnet. Brottsofferjourens statistik kan alltså inte kartlägga hur många brott som begåtts eller vilka som drabbas av dessa brott, utan bara beskriva vilka vi hjälpt och vilka brott de drabbats av. Vi kan däremot till skillnad från polisen föra statistik över personer som inte polisanmält händelsen, men ändå sökt hjälp hos oss efter att ha varit med om brott.

Statistiksystemet bygger på att jourerna antecknar tio grunduppgifter om varje hjälpsökande de haft kontakt med: kön, hemkommun, åldersgrupp, brottstyp, särskilda omständigheter, om polisanmälan är gjord eller ej, vilken typ av hjälpsökande det handlar om och vem som först tog kontakt med oss. Vi antecknar även hur många kontakter och åtgärder som vidtogs i ärendet.

Detaljerade statistiksammanställningar för de senaste fem verksamhetsåren finns på respektive undermeny i denna avdelning

Frågor om statistiken kan ställas till Brottsofferjouren Sverige på  statistik@boj.se eller 08-644 88 00.

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.