0200-21 20 19

Huvudrubriker

Brottsofferjouren i Almedalen

Under Almedalsveckan i Visby bjuder Brottsofferjouren Sverige in till panelsamtal och filmvisning om våld i äldres nära relationer. Varmt välkommen!


 

Våldet går inte i pension
– hur kan äldre få ett liv fritt från våld?

Våldsutsattheten kan se olika ut för äldre personer. Ibland är det en
partner som utövar våld och förtryck, men det kan också vara andra
anhöriga, omsorgspersonal eller boende på äldreboende. Mörkertalet
är stort och det upplevs ofta som skamfyllt att vara utsatt för våld.

Vi behöver synliggöra våld i äldres nära relationer och hur man kan
arbeta mot våld mot äldre. I panelsamtalet ligger fokus på upplysning och lösningar. Region Gotland har arbetat mycket med frågan och har
integrerat arbetet mot våld i äldres nära relationer på ett föredömligt
sätt, de kommer att dela med sig av konkreta tips på verktyg och
förhållningssätt.

Panel:
- Åsa Furén-Thulin, sektionschef, avdelningen för vård och omsorg, Sveriges kommuner och landsting (SKL) 
- Carin Götblad, regionpolischef, Polismyndigheten
- Gun Heimer, professor och chef, Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) 
- Kamilla Olsson, Samordnare FREDA-gruppen Region Gotland
- Barbro Westerholm, riksdagsledamot, Liberalerna

Datum: Onsdagen den 3 juli
Tid: 10.30-11.30
Plats: Sal E31, Campus Gotland, Cramérgatan 3, Visby

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.