0200-21 20 19

Huvudrubriker

Avslutade projekt

Projekt Brottsutsatt och funktionsnedsättning

Projektet Brottutsatt och funktionsnedsättning pågick mellan 2010-09-01 - 2015-02-28. I projektet har vi arbetat för att öka kunskaperna om våld och övergrepp mot kvinnor och män med funktionsnedsättning. Genom samverkan och utbildning ska brottsutsatta kvinnor och män ska få ett bättre stöd och bemötande.

Projektet har fokuserat på att bygga upp samverkan i pilotorter runt om i landet. På nationell nivå har vi samverkat med Handikappförbunden och Studieförbundet Vuxenskolan (SV) och på lokal nivå har HSO, funktionshinderföreningar och SV varit samverkansparter. Projektet har drivits med medel från Arvsfonden.

Lokala brottsofferjourer som har varit aktiva i projektet är Bergslagen (Karlskoga), HelsingborgLuleåMellersta Skåne (Lund), Nordöstra Skåne (Kristianstad), VarbergVärmland (Karlstad) och Västerort (Stockholm). Kontakta dem gärna för information om det lokala projektarbetet.


Samarbetsprojektet Skyddsnät - BOJ och Rädda Barnen

Skyddsnät drevs som ett samarbetsprojekt mellan Rädda Barnen och Brottsofferjouren. Det syftade till att förbättra stödet till unga brottsutsatta. Projektet var treårigt och avslutades under januari 2013. Vill du veta mer om hur du kan jobba med Skyddsnät? Kontakta Brottsofferjouren Sverige på telelefon 08-644 88 00


Kvinnofrid inom BOJ

Projektet Kvinnofrid inom BOJ avslutades 2012 och är numera en permanent del av vår verksamhet. För mer information om Brottsofferjourens kvinnofridsarbete kontakta Heléne Carlsson på 08-550 486 06 eller helene.carlsson@boj.se


Stöd på eget språk

Projektet stöd på eget språk blev 2010, efter tre års projekttid, en permanent del av Brottsofferjouren Sveriges verksamhet. För mer information om Stöd på eget språk kontakta Brottsofferjourernas Telefoncentral på 0200-21 20 19.

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.