0200-21 20 19

Huvudrubriker

Aktuella projekt

Swevic

Sedan den 1 januari 2019 pågår samverkansprojektet Swevic mellan Polismyndigheten och Brottsofferjouren Sverige. Målsättningen är att höja medvetenheten om vad som utgör ett hatbrott och vilket stöd som finns att få. Stödet kan bland annat bestå av stödsamtal, hjälp att förstå rättsprocessen och information om vad som händer efter en polisanmälan. Genom arbetet förväntas fler personer anmäla och söka stöd när de blivit utsatta. Projektet finansieras av EU-medel och pågår fram till den 31 december 2020.


Orädd demokrati

Projektet Orädd Demokrati syftar till att förebygga och sprida kunskap rörande demokratibrott samt erbjuda stöd till journalister, förtroendevalda och konstnärer som utsätts för hot, hat och påverkan inom ramen för deras yrkesroll. Orädd demokrati Fas 2 drivs med medel från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och pågår från den 1 november 2019 till 1 november 2020.

Målen för Orädd Demokrati är att: 

 • Öka kunskapen och medvetenheten om demokratibrott och dess påverkan på journalister, förtroendevalda, konstnärer och andra yrkesgrupper utsatta för hot och påverkan i syfte att tysta det offentliga samtalet.
   
 • Sprida kunskap om var utsatta personer kan få hjälp, genom att synliggöra Brottsofferjouren och det stöd vi erbjuder brottsoffer, vittnen och anhöriga.
   
 • Stärka och utveckla kontakt och samverkan med Polis, företrädare för civilsamhället samt representanter och yrkesgrupper utsatta för demokratibrott, på både nationell, regional och lokal nivå.
   
 • Kvalitetssäkra kapaciteten och kunskapen inom Brottsofferjouren att erbjuda ett mer specifikt stöd till personer utsatta för demokratibrott, med syfte att minska inverkan av rädsla och hjälpa personen fatta väl grundade beslut om sitt fortsatta deltagande i det offentliga samtalet och därigenom minska effekten av hot, våld och trakasserier på vårt demokratiska samhälle.
   
 • Stötta Brottsofferjourens lokala jourers förmåga att hantera situationer då den egna organisationen, anställda eller volontärer hotas eller utsatts för påverkan.
Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.