0200-21 20 19

Straffbart låta barn bevittna våld

En särskild utredare ska föreslå ett utökat straffrättsligt skydd för barn som bevittnar våld i familjen.

Under fredagen utsåg regeringen en särskild utredare med uppdrag att föreslå utökat straffrättsligt skydd för barn som bevittnar våld eller andra brottsliga handlingar i nära relation. Det skriver justitiedepartementet i ett pressmeddelande.

 

I dag lever cirka 150 000 barn i familjer där våld förekommer. Dessa barn har ett begränsat skydd i lagstiftningen. Detta eftersom det inte är barnet direkt som utsätts för våldet utan exempelvis att de blir vittne till misshandel av sin mamma. Detta får konsekvensen att barn får små möjligheter att berätta i domstol om händelserna och att få sin situation utredd.

 

För att ge barn som blir vittne till våld i nära relationen starkare rättslig ställning tillsätts därför en utredning som ska utmynna i förslag på lagstiftning som gör det straffbart att låta ett barn bevittna denna typ av brott. Utredaren ska också se över hur en ny lag på området påverkar barns möjlighet till skadestånd.

 

Utredningen ska vara klar den 14 juni 2019.

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.