0200-21 20 19

Sänkt bidrag slår hårt mot brottsofferstödet

Brottsofferjourens verksamhetsbidrag sänks kraftigt inför 2015. Nu varnar Brottsofferjouren för att det ideella stödet till brottsutsatta är hotat om inte ansvariga politiker agerar.

– Hur tänker ansvariga politiker att vår organisation ska kunna ge stöd till brottsoffer när våra medel minskas? Vi vill se en långsiktig och hållbar finansiering av brottsofferstödet för att alla brottsutsatta ska kunna få det stöd de har rätt till, säger Eva Larsson, Brottsofferjourens generalsekreterare.

Brottsofferjouren ansöker varje år om ett verksamhetsbidrag från Brottsofferfonden. När årets utdelningar från fonden nu redovisats står det klart att Brottsofferjourens verksamhetsbidrag sänks från 7 miljoner för 2014 till 6,3 miljoner för 2015. Det är en sänkning med 700 000 kronor.

Brottsofferjourens stödjande verksamhet är helt beroende av väsentligt ökade medel från Brottsofferfonden på såväl lokal och regional som nationell nivå. Brottsofferfonden etablerades 1994 och dess syfte är att ge ekonomiskt stöd till olika former av brottsofferinriktad verksamhet. Fonden finansieras i huvudsak av lagöverträdare, som får betala en avgift på 500 kronor till fonden om de dömts eller fått ett strafföreläggande för ett brott som kan leda till fängelse. Även de som avtjänar sitt straff i form av intensiv-övervakning med fotboja betalar en avgift.

Under de senaste åren har medlen i Brottsofferfonden minskat. Regeringen har föreslagit att avgiften ska höjas från och med 2015, men riksdagen har ännu inte fattat beslut om en höjning. Brottsofferjouren fick heller inte ta del av de extra avsatta medlen som regeringen satsat på organisationer som ger stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, trots att en stor andel av de som söker stöd hos Brottsofferjouren är just våldsutsatta kvinnor.

– Vi kämpar för att behålla den verksamhet som vi byggt upp under lång tid och vi vill också kunna utveckla våra insatser så att de anpassas utifrån dagens och morgondagens behov. Vi ger stöd till över 90 000 brottsoffer, vittnen och anhöriga varje år, men vi vet att behovet är ännu större än så, säger Eva Larsson.

Pressmeddelande 2014-06-30.

För mer information kontakta:
Eva Larsson, generalsekreterare: 08-550 486 01, 073-973 86 01 eller eva.larsson@boj.se

Sven-Erik Alhem, förbundsordförande: 073-973 86 00, 070-857 76 00 eller sven-erik.alhem@boj.se

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.