0200-21 20 19

Samverkanskonferens kring våld i nära relation

Brottsofferjouren Sverige inbjuder till samverkanskonferens för lokala brottsofferjourer, polis, socialtjänst samt hälso- och sjukvård i Västra Götalands län måndagen den 21 november 2016.

För att våldsutsatta kvinnor och barn ska få bästa möjliga hjälp krävs det samverkan mellan flera viktiga parter; bland andra Brottsofferjouren, polis, socialtjänst samt hälso- och sjukvård. Vi vill stärka detta samarbete och bjuder därför in till samverkanskonferens för Västra Götalands län. Konferensen arrangeras inom projektet Kvinnofrid inom Brottsofferjouren och finansieras med projektmedel från Socialstyrelsen.

Välkommen hälsar vi dig som är:

  • brottsoffersamordnare inom polisen eller arbetar med våld i nära relationer.
  • inom Socialtjänsten eller hälso- och sjukvården och arbetar med våld i nära relationer, eller som kommer i kontakt med personer som är utsatta för våld i nära relationer. Det kan vara socialtjänsthandläggare eller handläggare inom Ekonomiskt bistånd, akutvård, vårdcentral, BUP med flera.
  • samordnare och ordförande (alternativt annan styrelsemedlem) i en brottsofferjour.
  • utvecklingsledare eller motsvarande inom kvinnofrid/jämställdhetsfrågor hos Länsstyrelsen.

Varmt välkomna!

Inbjudan och program 

Hitta till Hotel Riverton
 

Anmälan är nu stängd.

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.