0200-21 20 19

Regeringen sviker brottsoffren

Regeringens budget är ett svek mot landets brottsoffer. I budgeten, som presenterades idag, satsar regeringen stort på kvinnojourernas verksamhet, men inte en krona går till stöd åt de drygt 90 000 brottsutsatta, anhöriga och vittnen som varje år söker stöd hos Brottsofferjouren.

”Förutsättningarna för kvinno- och brottsofferjourers stöd till våldsutsatta kvinnor ska förbättras”, sa Stefan Löfven i sin regeringsförklaring den 3 oktober. När budgeten nu presenteras har regeringen endast hållit halva delen av löftet. En rejäl satsning har gjorts på kvinnojourernas verksamhet. Men regeringen, med stöd av Vänsterpartiet, sviker de drygt 90 000 brottsoffer, anhöriga och vittnen som varje år söker stöd hos Brottsofferjouren. I den gruppen ingår också en mycket stor andel våldsutsatta kvinnor, som inte får ta del av regeringens satsning.

– Förra året sökte sig i genomsnitt tio kvinnor och två män om dagen till Brottsofferjouren efter att de utsatts för brott i nära relation. Det här är en signal från regeringen att alla brottsoffer inte behandlas lika. Det kan till och med uppfattas som en diskriminering, säger Brottsofferjourens vice ordförande Monica Ekström.

Det ekonomiska läget för Brottsofferjourens ideella stödverksamhet är kritiskt och Brottsofferjouren har under en längre tid kämpat för att få mer medel för att kunna ge alla brottsoffer, anhöriga och vittnen som söker sig till organisationen stöd.

I sina budgetmotioner inför 2014 satsade Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet 5–10 miljoner extra medel till Brottsofferjourens generella brottsofferstöd. Summor som skulle kunna vara en första hjälp ur det svåra ekonomiska situation som Brottsofferjouren just nu befinner sig i. Företrädare för partierna har vid flera tillfällen också hänvisat till dessa löften inför valet 2014.

– Det går uppenbarligen inte att lita på vad som sägs inför ett val och vad som följer därefter. Inte ens det som angetts i regeringsdeklarationen har visat sig vara riktigt, säger Sven-Erik Alhem, Brottsofferjourens förbundsordförande.

Istället för att avsätta de medel som behövs akut väljer regeringen nu att hänvisa till en höjning av avgiften till brottsofferfonden som ska ske nästa år. Brottsofferjouren välkomnar självklart en höjning, men menar att det är en lösning som landets brottsoffer kommer att få ta del av först i framtiden, då det kommer att ta tid innan den höjda avgiften resulterar i faktiska medel.

– Det innebär att staten hänvisar finansieringen av Sveriges brottsofferstöd helt åt medel från dömda gärningspersoner och inte tar något eget ansvar. Samtidigt har Sverige ett stort åtagande enligt Europaparlamentets och rådets direktiv om fastställande av miniminormer för brottsoffers rättigheter och för stöd till och skydd av dem, säger Brottsofferjourens generalsekreterare Eva Larsson.

Pressmeddelande 2014-10-23

 

För mer information kontakta:

Sven-Erik Alhem, förbundsordförande: 073-973 86 00, 070-857 76 00 eller sven-erik.alhem@boj.se

Eva Larsson, generalsekreterare: 08-550 486 01, 073-973 86 01 eller eva.larsson@boj.se

Monica Ekström, vice förbundsordförande: 070-319 42 15 eller monica.ekstrom@boj.se

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.