0200-21 20 19

Pressmeddelande: Våldet tar inte semester

Polisens förmedling till Brottsofferjouren har minskat och är nu den lägsta på flera år. Polisen måste ta krafttag för att se till att brottsutsatta får information och möjlighet till stöd. Inte minst under semestertider finns det stor risk att brottsutsatta går miste om stöd om frågan inte prioriteras av polisen.

– Våldet tar dessvärre inte semester. Brottsoffer anhöriga och vittnen behöver naturligtvis ett fullgott medmänskligt stöd också under sommartid, säger Brottsofferjouren Sveriges förbundsordförande Sven-Erik Alhem.

Brottsofferjouren Sveriges nationella statistik visar att polisens förmedling till brottsofferjourerna minskat under de senaste åren. Trots att polisen, enligt 13 a § tredje stycket förundersökningskungörelsen (1947:948), är skyldig att informera den som anmäler ett brott om vilka möjligheter till stöd som finns.

I semestertider är det extra viktigt att ansvaret för brottsofferfrågor inom polisen är tydligt för att brottsutsatta inte ska gå miste om stöd. En lokal brottsofferjour upptäckte exempelvis att polisen i jourens upptagningsområde prioriterat bort arbetsuppgiften att förmedla kontakten mellan brottsoffer och Brottsofferjouren då den polis som vanligtvis utför uppgiften var på semester.

– Det är en beklaglig nedprioritering. I stället borde informationen till brottsoffer och hänvisningen till det stöd som går att få hos bland annat de lokala brottsofferjourerna prioriteras, säger Sven-Erik Alhem.

Brottsofferjouren Sverige har under längre tid fört en dialog med polisen på ledningsnivå – såväl på allra högsta ledningsnivå som på många olika håll över landet. Brottsofferjouren Sverige har i en skrivelse till inrikesminister Anders Ygeman föreslagit att förundersökningskungörelsen förtydligas och ändras så att inget tolkningsutrymme kan finnas kring polisens skyldighet, som ytterst har sin grund i EU:s brottsofferdirektiv (2012/29/EU), att hänvisa brottsoffer till stödverksamheter.

– Målsättningen måste vara att se till att intentionerna bakom EU:s viktiga brottsofferdirektiv följs, helst så att Sverige visar framfötterna. Rättsväsendets förutsättningar att nå framgång i utredningsarbete, exempelvis i synnerligen viktiga utredningar gällande misstänkta brott i nära relation, ökar om de som utsatts för brott känner att de i alla avseenden kan få ett fullgott stöd under såväl förundersökningsstadiet som därefter i processen, säger Sven-Erik Alhem.

Brottsofferjouren har en nationell telefonlinje dit brottsoffer, vittnen och anhöriga kan ringa för att snabbt få svar på frågor och hjälp vidare till stöd vid någon av landets drygt 90 lokala brottsofferjourer. Brottsofferjourens nationella telefoncentral har öppet hela sommaren och nås på 0200-21 20 19. Varje år har Brottsofferjourens nationella telefonlinje ungefär 10 000 kontakter med personer som utsatts för brott. Det vanligaste brottet är misshandel.

För kommentarer och mer information kontakta:
Sven-Erik Alhem, förbundsordförande: 073-973 86 00, 070-857 76 00, sven-erik.alhem@boj.se

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.