0200-21 20 19

Pressmeddelande: Utred brott mot barn skyndsamt

Den genomsnittliga handläggningstiden för förundersökningar kring brott mot barn har minskat, men fortfarande är bristerna och skillnaderna stora runt om i landet. Det visar en ny rapport från Rädda Barnen. Brottsofferjouren Sverige ställer sig i princip bakom Rädda Barnens krav på skyndsamma utredningar.

Sedan 2010 har Rädda Barnen undersökt polis och åklagares handläggningstider när det gäller brott riktade mot barn. Idag, den 25 mars 2015, släpptes rapporten ”Brott mot barn. Om hur våldsutsatta barn drabbas när förundersökningen drar ut på tiden”. Den visar bland annat på stora skillnader i landet. När det gäller genomströmningstiden från anmälan till beslut för misstänkta våldsbrott mot barn (0–17 år) sträcker sig den genomsnittliga handläggningstiden från 50 till 112 dagar mellan olika åklagarkammare. Brottsofferjouren Sverige anser att Rädda Barnens undersökning sätter fokus på en mycket viktig fråga.

– Det är positivt att handläggningstiderna har minskat, men fortfarande är skillnaderna för stora. Vi vill understryka vikten av skyndsamma utredningar vid brott mot barn. Det är angeläget vid all brottsutredning att arbetet bedrivs skyndsamt, men vikten kan inte nog understrykas när det gäller just barn, säger Brottsofferjouren Sveriges förbundsordförande Sven-Erik Alhem.

Brottsofferjouren Sverige ställer sig i princip bakom Rädda Barnens krav på att rekommendationerna att barn ska höras inom två veckor efter att de utsatts för brott fastställs genom lag. Vi vill också att sådana resurser sätts in från polis och åklagare att redan nuvarande lagstiftning kan följas.

Rädda Barnen har också föreslagit att skyndsamhetskravet om att förundersökningen ska slutföras inom 90 dagar ska gälla även för barnpornografibrott och brottet egenmäktighet med barn. Den erfarenhet som finns inom Brottsofferjouren Sverige medför emellertid att vi anser att det måste finnas möjlighet att göra undantag i fråga om många utredningar av svårutredda brott som barnpornografibrott och egenmäktighet med barn. Flera sådana utredningar är ofta särskilt tidskrävande och komplicerade. Därför måste för sådana utredningar gälla krav på största möjliga skyndsamhet utan att ge avkall på kvaliteten.

Barns rätt till skydd, stöd och rehabilitering ska tillgodoses såväl före, under som efter brottsutredning och rättsprocess. Vår erfarenhet är också att information måste lämnas vid flera tillfällen, anpassad efter barnets individuella förutsättningar och behov.

Läs Rädda Barnens rapport här.


För mer information kontakta
Sven-Erik Alhem, förbundsordförande: 073-973 86 00, 070-857 76 00 eller sven-erik.alhem@boj.se
Eva Larsson, generalsekreterare: 08-550 486 01, 073-973 86 01 eller eva.larsson@boj.se

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.