0200-21 20 19

Pressmeddelande: Regeringen måste inkludera alla våldsutsatta

Regeringen aviserar nya satsningar på kvinno- och tjejjourernas arbete i vårbudgeten, men fortfarande inkluderas inte de våldsutsatta kvinnor och barn som får stöd hos Brottsofferjouren.

– I genomsnitt söker tio kvinnor och två män om dagen stöd hos Brottsofferjouren efter att de utsatts för brott i nära relation. De brottsoffren får inte ta del av de avsatta medlen. Det är positivt att regeringen och Vänsterpartiet nu även inkluderar tjejjourerna, men det är mycket oroande att pengarna villkoras så att de lokala brottsofferjourernas arbete för våldsutsatta inte kan stärkas, säger Brottsofferjouren Sveriges generalsekreterare Eva Larsson.

I ett pressmeddelande presenterar regeringen planerade satsningar i vårbudgeten. För att stärka skyddet till våldsutsatta kvinnor och deras barn föreslås att 25 miljoner kronor ska avsättas till ideella kvinno- och tjejjourer. Under perioden 2016–2019 ska sedan ytterligare 100 miljoner kronor per år delas ut.

– Det är en fortsatt oförståelig särbehandling från regeringens sida av de många kvinnor som får stöd genom brottsofferjourerna i landet. Vi hoppas att regeringen fortsättningsvis tar ansvar för att alla våldsutsatta ska få det stöd de har rätt till, säger Brottsofferjouren Sveriges förbundsordförande Sven-Erik Alhem.

Läs mer om Brottsofferjourens kvinnofridsarbete i Statistik 2014 - Brottsofferjourens kvinnofridsrapport


För mer information kontakta

Sven-Erik Alhem, förbundsordförande: 073-973 86 00,
070-857 76 00 eller 
sven-erik.alhem@boj.se

Eva Larsson, generalsekreterare: 08-550 486 01, 073-973 86 01 eller eva.larsson@boj.se

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.