0200-21 20 19

Positivt resultat av möte med polismyndighetens regioner

Brottsofferjourer är välkomna att kontakta polisen om de har frågor som berör samarbetet mellan dem och polisen. Polisen välkomnar också jourerna att delta i regionala utbildningar som anordnas av PKC.

Under hösten 2017 har Brottsofferjouren Sveriges polisgrupp bestående av Sven Stensson och Staffan Sehlin haft möte med ansvariga för brottsoffer och personsäkerhet vid Sveriges polisregioner.

Minskad ärendeförmedling

Syftet med mötena har varit att diskutera den kraftigt minskade ärendeförmedlingen från polisen under de senaste åren, framförallt efter införandet av den nya polisorganisationen samt vilka åtgärder som kan vidtas för att komma tillrätta med detta problem. Sammanställt material/statistik för respektive region, särskilt utarbetade frågeställningar samt särskilda omständigheter som visat sig för polisregionerna har diskuterats. 

Beträffande Region Nord har Brottsofferjouren Västernorrland vid flera tillfällen under 2016 och 2017 träffat ansvariga företrädare för polisens brottsoffer och personsäkerhet med anledning av minskat ärendeflöde från polisen.

Kontakta gärna polisen

Positivt är att det framkommit vid mötena med Region Stockholm, Mitt och Bergslagen att brottsofferjourerna är välkomna att kontakta polisen om de har frågor som berör samarbetet mellan dem och polisen. Polisens kontaktpersoner i regionerna presenteras i kommande rapport.

Kontakta polisen idag, fråga efter sektionschef alternativt brottsoffersamordnare vid respektive region. Brottsofferjourerna är dessutom välkomna att medverka på regionala utbildningar inom PKC samt övrig utbildning som anordnas av polisen.

De polisregioner som besökts är Region Stockholm, Mitt, och Bergslagen. Vid mötena har företrädare för polisens kontaktcenter (PKC) och brottsofferjouren deltagit. Övriga polisregioner (Väst, Öst, Syd, Nord) får besök av polisgruppen under våren 2018.

När alla regionsmöten är genomförda ska resultat av mötena sammanställas i en särskild rapport som lämnas till Brottsofferjouren Sverige.

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.