0200-21 20 19

Positivt att regeringen ökar medlen till brottsofferstöd

Regeringen har nu beslutat att minst 75 procent av Brottsofferfondens medel ska tillfalla brottsofferjourer och andra organisationer som stödjer brottsoffer. – Det är ett efterlängtat och positivt besked, säger Sven-Erik Alhem, Brottsofferjouren Sveriges förbundsordförande.

Brottsofferjouren Sverige tar ett stort ansvar för Sveriges stöd till brottsoffer, vittnen och anhöriga.

Från och med i dag ökar också kraven på det svenska brottsofferstödet, i och med att EUs brottsofferdirektiv nu ska vara helt implementerat i medlemsstaterna från den 16 november.

– Det här är ett steg i rätt riktning mot den hållbara och långsiktiga finansiering som Brottsofferjouren Sverige har efterlyst, säger Eva Larsson, generalsekreterare.

Justitiedepartementet konstaterar i pressmeddelandet om beslutet att behovet av finansiering av det civila samhällets brottsofferstödjande verksamheter är stort. Det är mot bakgrund av det som regeringen har beslutat att öka den andel av Brottsofferfonden medel som är möjlig att söka för frivilligorganisationer från 50 till 75 procent. Medlen ska tillfalla organisationer i det civila samhället som bedriver brottsofferstödjande verksamhet, skriver regeringen.

”Brottsofferjourer och andra organisationer som arbetar med att stödja brottsoffer gör ett mycket viktigt arbete. Regeringen vill på detta sätt förbättra deras förutsättningar”, skriver justitie- och migrationsminister Morgan Johansson i ett pressmeddelande.

Brottsofferfonden finansieras huvudsakligen av en avgift som betalas av personer som dömts för brott med fängelse i straffskalan. Den 1 januari 2015 höjde regeringen avgiften från 500 till 800 kronor. Regeringen räknar med att fondens intäkter kommer att öka.

Kontaktuppgifter

Sven-Erik Alhem, förbundsordförande mobil 0739-738600; 0708-577 600

Eva Larsson, generalsekreterare mobil 0739-738601

 

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.