0200-21 20 19

Polisens förmedling till Brottsofferjouren fortsätter minska

Totalt fick 85 687 brottsoffer, vittnen och anhöriga stöd av Brottsofferjouren under 2014. Men många går miste om stöd. Polisens förmedling till Brottsofferjouren fortsätter att minska, visar ny statistik.

– Vi hjälper ett stort antal brottsutsatta, men vi vet att många fler är i behov av stöd. Vi hoppas att den nya polisorganisationen nu tar brottsofferfrågorna på största allvar och ser till att alla som är i behov av stöd också får det, säger Brottsofferjouren Sveriges generalsekreterare Eva Larsson.

Brottsofferjouren är en ideell förening som, med FN:s konvention om mänskliga rättigheter som grund, arbetar för att alla brottsutsatta ska få det stöd de behöver. Genom 90 lokala brottsofferjourer ges brottsoffer, anhöriga och vittnen medmänskligt stöd och information om rättsprocessen och ersättningsfrågor.

Förra året gav Brottsofferjourens ideella stödpersoner stöd till 42 374 personer inom den brottsofferstödjande delen av verksamheten. En minskning jämfört med 2013 då 44 775 personer fick stöd. Minskningen kan främst förklaras med att polisen i lägre utsträckning än tidigare hjälper till att förmedla en kontakt mellan den brottsutsatta och en lokal brottsofferjour, trots att polisen är skyldig att informera den som anmäler ett brott om vilka möjligheter till stöd som finns.

För att få en bild av hur polisens förmedling ser ut över landet jämförs varje år Brottsofferjourens statistik med Brottsförebyggande rådets statistik över polisanmälda brott. Preliminär statistik visar att 3,7 procent av alla anmälda brott under Brottsbalken och lagen om kontaktförbud blev ett ärende hos Brottsofferjouren under 2014. Det är en minskning från 2013 då förmedlingsprocenten var 4,1 procent och 2012 då den var 4,9 procent.

– Många enskilda poliser gör ett fantastiskt arbete, som innebär en fullgod information om möjligheterna till ett medmänskligt stöd till alla brottsoffer, men ambitionsnivån och förutsättningarna generellt måste höjas för att alla brottsutsatta ska ha lika goda möjligheter till stöd oavsett var i landet de bor, säger Brottsofferjourens förbundsordförande Sven-Erik Alhem.

Brottsofferjouren har också ideella vittnesstöd som ger stöd till målsägande och vittnen på landets tings- och hovrätter. Under 2014 fick sammanlagt 43 313 personer stöd av Brottsofferjourens vittnesstöd i samband med en rättegång. Även det en minskning jämfört med 2013 då 48 173 personer fick stöd. Minskningen kan till största delen förklaras med att antalet avgjorda brottmål på landets tingsrätter också har minskat från 86 213 år 2013 till 83 939 år 2014, enligt siffror från Domstolsverket.


Läs mer i Brottsofferjourens rapporter:

Brottsofferjourens statistik verksamhetsåret 2014

Statistik 2014 - Brottsofferjourens kvinnofridsrapport

Statistik 2014 - Unga hjälpsökande hos Brottsofferjouren

Statistik 2014 - Äldre hjälpsökande hos Brottsofferjouren

Utökad statistik för Brottsofferjouren - Ett försök inom ramen för projekt Brottsutsatt och funktionsnedsättning 1 maj-31 oktober 2014

Brottsofferjourens statistik finns publicerad på www.brottsofferjouren.se/press/statistik


Några siffror i korthet
– 85 687 personer fick stöd av Brottsofferjouren under 2014. 42 374 personer fick stöd inom den brottsofferstödjande verksamheten och 43 313 inom vittnesstödsverksamheten.
– 84 procent av alla som fick stöd av Brottsofferjourens brottsofferstödjande verksamhet fick kontakt genom polisen. 14 procent kontaktade jouren på egen hand och 2 procent fick kontakt genom exempelvis socialtjänsten, skolkurator eller sjukvården. Även de som söker upp Brottsofferjouren själva har ofta fått information av polisen.
– Kvinnor utgjorde 61 procent av de stödsökande och män 39 procent. De flesta kvinnor söker stöd för misshandel, ofredande, olaga hot och stölder. Av de som söker hjälp för sexualbrott, överträdelse av kontaktförbud och grov kvinnofrids- och fridskränkning är en stor majoritet kvinnor. De flesta män söker hjälp för misshandel, olaga hot och stölder. Rån, mordförsök och trafikbrott är de enda brottstyperna där män är tydligt överrepresenterade i statistiken.


Pressmeddelande 2015-03-16

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.