0200-21 20 19

Ny bok om brottsutsatthet och funktionsnedsättning

Nu har Brottsofferjouren lanserat Våldsamt osynligt. En bok om brottsutsatthet och funktionsnedsättning. Boken är framtagen inom projektet Brottsutsatt och funktionsnedsättning som drivs med medel från Arvsfonden.

Våld mot personer med funktionsnedsättning är ett dolt samhällsproblem, trots att en psykisk eller fysisk funktionsnedsättning innebär en ökad risk att utsättas för övergrepp. Beroendet av hjälp från andra i vardagen gör att våldet ofta tenderar att bli osynligt för omvärlden. När personer med funktionsnedsättning berättar om vad de utsatts för kan de också ha svårt att bli tagna på allvar. Bristande kunskap bland yrkesverksamma gör att bemötandet och omhändertagandet ofta brister.

Våldsamt osynligt. En bok om brottsutsatthet och funktionsnedsättning är framtagen för att förbättra stödet till brottsutsatta personer med funktionsnedsättning och öka kunskapen om den särskilda utsatthet en funktionsnedsättning kan innebära. Boken ger kunskap om olika funktionsnedsättningar och vilket stöd personer med funktionsnedsättning kan behöva om de drabbas av brott. Rättsprocessen beskrivs och de brister och hinder som finns inom rättssystemet. Boken ger också en överblick av forskning på området och redogör för de viktigaste grunderna och lagarna inom funktionshinderpolitiken.

Våldsamt osynligt vänder sig i första hand till brottsofferjourer, funktionshinderorganisationer och andra aktörer som kan möta brottsutsatta med funktionsnedsättning. Den kan också användas för fortbildning för olika yrkesgrupper som vill fördjupa sig i området. Boken kräver inga förkunskaper i området och innehåller förslag på arbetsplan för en studiecirkel på fem träffar.

Boken finns att beställa här.>>
 
Våldsamt osynligt kommer snart också att kunna beställas i Daisy-format.

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.