0200-21 20 19

Nu ökar beredskapen att stötta barn och unga

Brottsofferjouren har påbörjat en utveckling där vi ökat vår beredskap att möta barn och unga. Under de kommande månaderna kommer det erbjudas ännu fler konkreta verktyg för ett anpassat stöd.

Brottsofferjouren har påbörjat en utveckling där vi ökat vår beredskap att möta barn och unga. Ett viktigt steg i det arbetet var den ungakonferens som genomfördes i januari 2018. Efter konferensen finns idag samordnare, stödpersoner och vittnesstöd hos 16 av våra jourer som utgör en drivande kärna i utvecklingen.

Jourerna har redan nu en utökad beredskap för att möta barn och unga och under de kommande månaderna kommer denna att kompletteras med ännu fler konkreta verktyg för att erbjuda ett anpassat stöd.

Vill du veta mer om barn och unga?

Om ni vill få en kunskapshöjande insats om barn och unga för era volontärer med fokus på barn och unga, kontakta Olle Cox vid Brottsofferjouren Sverige. Han erbjuder föreläsningar om barn och unga brottsoffer, vittnen och anhöriga, skolan samt om unga och nätet.

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.