0200-21 20 19

Morgan Johansson vill ge mer pengar till Brottsofferjourerna!

Justitieminister Morgan Johansson besökte Brottsofferjourens tält i ett soligt Almedalen. Där underströk han hur angeläget det är att Brottsofferjourerna får tillräckliga medel och att finansieringen måste bli stabil och hållbar över tid.

Morgan Johansson besökte tidigare i år Brottsofferjourens förbundsstämma och lovade där ett mer varaktigt stöd till Brottsofferjourernas verksamhet. Finansieringen ska genomföras med Brottsofferfondens ökade intäkter. Tanken är att 75% av Brottsofferfondens medel ska gå till verksamhetsstöd till ideella organisationer som arbetar med stöd till brottsoffer och vittnen.

Justitieministern underströk hur viktig Brottsofferjourens verksamhet är. Han framhöll de ideellas betydelse i Sverige och talade om hur samhälleliga insatser och ideell verksamhet kompletterar varandra. Han höll också med oss om att polisen måste bli bättre på att informera om möjligheten till stöd från brottsofferjourer. Något vi också fått gensvar för hos inrikesminister Anders Ygeman.

 

Om Brottsofferfonden

Alla som dömts eller fått ett strafföreläggande för ett brott som kan leda till fängelse måste betala en särskild avgift till Brottsofferfonden. Avgiften har från och med den 1 februari 2015 höjts från 500 kronor till 800 kronor. De som avtjänar sitt straff i form av intensivövervakning med fotboja betalar en avgift på 80 kr per dag, upp till 9 600 kr under verkställighetsperioden. Därutöver är fonden öppen för gåvor.

 

 

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.