0200-21 20 19

Kampanj på Expressen.se når 1,7 miljoner läsare

Under två veckor i februari testar Brottsofferjouren Sverige två olika typer av annons på expressen.se. Hittills har annonseringen gett mycket bra resultat.

Under två veckor i februari testar Brottsofferjouren Sverige två olika typer av annons på expressen.se. Den ena är en storytelling-annons där vi utifrån de citat vi samlat in från jourer berättar om vårt stöd. På bilden ser ni hur sidan ser ut med artikelannonsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Den andra är en content-annons som förmedlar fakta, i det här fallet berättar vi om vägen till att få den ersättning man har rätt till. Content-annonsen utvärderas i början av mars.

Att man testar olika typer av annonser är en strategi i digital marknadsföring. På det viset lär man känna sin specifika målgrupp och kan anpassa kommande digital marknadsföring utifrån vad som gav flest klick och längst läsning.

Hittills har storytelling-annonsen gett ett mycket bra resultat. Generellt för hur många som brukar klicka på en annons för att läsa om en produkt är 0,06-0,1. Brottsofferjouren fick ett värde på 0,13 klick.

Dessutom fick storytelling-annonsen en bra lästid på 1:29 minuter, vilket visar att de som klickade var relevanta besökare som ville stanna och läsa artikeln. Hur många har då läst storytellingartikeln? Av de cirka 750000 personer som under mätperioden exponerades för annonsen på expressen.se har cirka 1000 personer klickat sig vidare och läst i 1,5 minut.

När content-artikeln är utvärderad i mars kan vi jämföra siffrorna med det lyckade utfallet för storytelling-annonsen, och se vad som gör att flest blir intresserade av vår annons, klickar sig vidare och läser om Brottsofferjourens stöd. Utfallet ger oss underlag till att veta om vi ska satsa på storytelling (berättelser) eller content (fakta) i kommande digital marknadsföring.

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.