0200-21 20 19

Fortsatt stora skillnader i kommunbidrag till jourer

Det bidrag som kommunerna ger till landets brottsofferjourer har ökat och ligger i snitt på 2,51 kronor per invånare för de kommuner som ger bidrag. Det är fortfarande för lågt och skillnaderna mellan kommunerna är för stora, anser Brottsofferjouren Sverige.

– Bidraget är fortfarande alldeles för lågt i förhållande till det ansvar vi tar för att stötta brottsutsatta, anhöriga och vittnen, säger Sven-Erik Alhem, förbundsordförande för Brottsofferjouren Sverige.

De brottsofferjourer som är anslutna till Brottsofferjouren Sverige erbjuder stöd till alla brottsutsatta. Enligt socialtjänstlagen (5 kap 11 §) ska socialnämnden i varje kommun ”verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp”.

Sedan 16 november gäller också EUs brottsofferdirektiv med minimiregler kring stödet till brottsutsatta.

– Jourerna utför ett mycket viktigt samhällsarbete som kommunerna annars hade varit tvungna att svara för själva, säger Eva Larsson, generalsekreterare för Brottsofferjouren Sverige.

Totalt fick 79 brottsofferjourer ta del av 21 miljoner kronor i kommunbidrag 2015. Det innebär ett genomsnitt på 2,51 kronor per invånare, vilket är en ökning med 20 procent sedan 2013. Medelvärdet baseras på de kommuner som faktiskt ger ett kommunbidrag, 228 stycken.

Skillnaderna mellan länen och kommunerna är fortfarande stora. De län som ger mest är Västmanlands och Norrbottens län. I Norrbotten är det Luleå som drar upp snittet. De som ger minst är Västerbottens och Västra Götalands län. Den kommun som ger mest är Tomelilla, följt av Skurup och Simrishamn.

– De stora skillnaderna eller helt uteblivet bidrag kan få till följd att brottsutsatta inte erbjuds likvärdigt stöd över hela landet, säger Eva Larsson.

62 kommuner ger inte något bidrag alls. Det beror på olika saker. I vissa fall har jouren inte sökt i andra fall har kommunen ännu inte svarat på ansökan. I sex fall har kommunerna avslagit ansökan.

– Det är också oroande att så många jourer får sitt bidrag först under andra hälften av året. Verksamheten kan bli lidande. Bidraget ges också i de flesta fall för ett år i taget vilket inte skapar någon stabilitet för verksamheten, säger Eva Larsson. 

Brottsofferjouren Sverige rekommendation är ett kommunbidrag på 6 kronor per invånare. Rekommendationen är satt utifrån de krav som ställs på jourernas tillgänglighet, rekrytering, utbildning, samordning och kvalitetssäkring och för att brottsutsatta ska få ett fullgott stöd. I dag når 3 av 89 jourer upp till den nivån.

Ta del av rapporter och tabeller på här.

Kontaktuppgifter: Sven-Erik Alhem, förbundsordförande mobil 0739-738600; 0708-577 600

Eva Larsson, generalsekreterare mobil 0739-738601

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.