0200-21 20 19

Film om HBTQ-personers utsatthet för våld i nära relation

Det är viktigt att personer som arbetar med att ge stöd till våldsutsatta har kunskap om hbtq-personers särskilda utsatthet. Därför har RFSL, Unizon och Brottsofferjouren Sverige tagit fram en film som kan inspirera till att vilja lära sig mer om HBTQ-personers utsatthet i nära relationer.

Samhällets kunskap om våld i hbtq-personers nära relationer är låg. Detta leder till att utsatta hbtq-personer riskerar att inte få det stöd de har rätt till.

Det är viktigt att personer som arbetar med att ge stöd till våldsutsatta har kunskap om hbtq-personers särskilda utsatthet. Därför har RFSL, Unizon och Brottsofferjouren Sverige tagit fram en film som kan inspirera till att lära sig mer om HBTQ-personer.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi kommer också ha en särskild utbildningsdag i november för alla jourarbetare för att höja kompetensen för att kunna ge rätt stöd. 

Läs mer på RFSLs webbsida om stöd

 

 

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.