0200-21 20 19

Drastisk minskning av polisens förmedling till brottsofferjourerna

Under flera år har polisens förmedling till brottsofferjourer varit låg, endast ca 3 procent. Rikspolisstyrelsen har tidigare skickat ut en skrivelse till samtliga polismyndigheter där de understryker vikten av förmedling och att det är obligatoriskt att informera och fråga varje brottsoffer om brottsofferstöd. Skrivelsen skickades i december 2011 och den fick effekt. Förmedlingen ökade snabbt till högre nivåer. År 2012 var förmedlingen ungefär 5 procent. En siffra som fortfarande är låg och inte alls motsvarar hur behovet ser ut. Nu är nivån åter nere på cirka 3 procent. Det är lätt att tycka att det är en liten minskning, men bakom siffrorna gömmer sig tusentals brottsoffer och än fler anhöriga.

De låga nivåerna och de stora statistiska variationerna i landet oroar Brottsofferjouren Sverige. I ett brev till rikspolischefen Dan Eliasson påtalas problemen och allvaret i situationen. 

- Det som oroar mest är de rapporter vi fått om allvarliga brister i förmedlingssystemet hos polisen efter omorganisationen, säger Eva Larsson, generalsekreterare.

I brevet uppmärksammas rikspolischefen på tre punkter:

För det första kunde inte brottsofferärenden förmedlas till de lokala polisområdena. Något som fick konsekvensen att bara några få ärenden förmedlades. För det andra har en förändring i anmälningssystemet genomförts. Förändringen innebär att det inte längre finns någon obligatorisk markering som visar att frågan om information och behov av stöd blivit ställd. Och för det tredje har ett stort antal brottskoder ändrats så att flera brottsoffer inte längre får någon skriftlig information.

För att få mer information har Brottsofferjouren Sverige genomfört en enkät där ungefär hälften av jourerna har svarat. I enkäten jämförs april 2014 med april 2015 och den visar en tydlig minskning med i snitt 15 procent. Några jourer visade dock ärendeminskningar med upp emot 40 procent.

- Det är ett allvarligt och akut läge. Det här betyder att det finns brottsoffer som inte får hjälp, säger förbundsordförande Sven-Erik Alhem.Det går också i rakt motsatt riktning till de intentioner som nu hamnat i fokus i alla europeiska länder, enligt EUs brottsofferdirektiv.

Brottsofferjouren Sverige hoppas på en dialog med rikspolischefen kring dessa frågor. En dialog där brottsoffer får en högre prioritet.

 

 

 

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.