0200-21 20 19

Brottsofferjouren vill ha konkreta besked

”Även om det finns ett positivt anslag i budgetpropositionen är vi besvikna över att det trots flera tidigare löften om ekonomisk förstärkning återigen saknas konkreta besked om vår finansiering”, säger Sven-Erik Alhem, förbundsordförande, Brottsofferjouren Sverige.

I dag har regeringen överlämnat budgetpropositionen för 2016. Redan förra året efterlyste Brottsofferjouren Sverige tydliga besked i finansieringsfrågan.

– Läget är akut och våra jourer kämpar varje dag för att stötta alla som söker sig till oss, säger Eva Larsson, generalsekreterare på Brottsofferjouren Sverige.

Trots det finns det inga konkreta siffror eller besked i budgetpropositionen för 2016, utan regeringen hänvisar återigen till att avgiftshöjningen till Brottsofferfonden ska ge möjlighet till förstärkning.

– Vi förutsätter att vi snart får besked. Vi är en ideell organisation, men Sverige har valt att överlåta en stor del av landets förpliktelser i förhållande till EUs brottsofferdirektiv till ideella organisationer. Om vi ska sköta detta åtagande måste vi också ges finansiella förutsättningar, säger Eva Larsson, generalsekreterare på Brottsofferjouren Sverige.

I budgetpropositionen tar regeringen också upp sin speciella satsning för våldsutsatta kvinnor. Satsningen påbörjades 2015 och uppgår från och med 2016 till 100 miljoner kronor per år.

– Jag är besviken på att enbart kvinno- och tjejjourer nämns i det sammanhanget. En klar majoritet av dem som Brottsofferjouren stöttar är just kvinnor, säger Eva Larsson, generalsekreterare för Brottsofferjouren Sverige.

Brottsofferjouren ser däremot positivt på att regeringen i budgetpropositionen lyfter frågan om att det behövs mer samverkan mellan rättsväsendets myndigheter och aktörer utanför rättsväsendet, som aktörer i det civila samhället.

– Vi delar regeringens bedömning att det finns en utvecklingspotential.

 

 

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.