0200-21 20 19

Brottsofferjouren Sverige välkomnar krafttag mot hot och ordningsstörningar i domstolar

Brottsofferjouren Sverige välkomnar regeringens tillkännagivande i pressmeddelande den 26 augusti 2014 att låta utreda en allmänt sett bättre ordning och säkerhet i våra domstolar. Den utredning som inom kort ska tillsättas syftar till att ge brottsoffer och vittnen bättre förutsättningar att lämna sina berättelser utan att känna sig hotade av besökande i domstolen.

– En fullgod rättsharmoni i och kring rättssalarna i domstolarna är synnerligen väsentlig för att uppnå en så hög rättssäkerhet som möjligt. Det är ingen medborgerlig rättighet att vara åhörare under en öppen förhandling i domstol. Inte heller att vistas hur som helst i övrigt i lokalerna. Det är för mig en självklarhet att särskilda symboler i klädseln eller signalverkan i uppträdandet, inte minst i känsliga mål, kan utgöra ett påtagligt hot mot de bevispersoner som fritt måste äga lämna sina berättelser, säger förbundsordförande Sven-Erik Alhem.

Sven-Erik Alhem skulle också gärna se att samtliga domstolar, inte bara vid nybyggnation, utrustas med särskilda entréer och avskilda väntrum inne i domstolarnas lokaler för bevispersoner så att de ska slippa konfronteras med personer som – oavsett klädsel och symboler – kan uppfattas som hotfulla eller latent hotfulla. Detta skulle vara väl förenligt med de intentioner som ligger bakom EU:s brottsofferdirektiv 2012/29/EU av den 25 oktober 2012.

Utredningen får i uppdrag att brett se över ordningsreglerna vid och kring huvudförhandling i domstol och hur ordförandens ansvar eventuellt kan tydliggöras vad gäller ordningen vid förhandlingen. Brottsofferjouren Sverige ser också detta som ett viktigt led i att förstärka möjligheterna till en god processharmoni och därmed öka rättssäkerheten.

Läs regeringens pressmeddelande

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.