0200-21 20 19

Brottsofferjouren Sverige stärker arbetet mot våld i nära relation

Våld i nära relation är ett allvarligt samhällsproblem. Varje dag söker sig i genomsnitt tolv personer till Brottsofferjouren efter att de utsatts för våld av någon som står dem nära. Under 2016 kommer Brottsofferjouren Sverige satsa ytterligare för att öka kunskapen om våld i nära relation och stärka stödet till dem som utsätts.

Idag, på Internationella kvinnodagen den 8 mars, publicerar Brottsofferjouren Sverige rapporten ”Statistik 2015 – Brottsofferjourens kvinnofridsrapport. Om hjälpsökande kvinnor, brott i nära relation och hedersrelaterade brott”. Den visar att av de 33 590 personer som sökte sig till någon av landets 88 aktiva brottsofferjourer under 2015 var 62 procent kvinnor. En stor del av dem hade utsatts för våld, sexualbrott och andra integritetskränkande brott. Varje dag sökte sig i genomsnitt tolv personer – tio kvinnor och två män – till Brottsofferjouren efter att de utsatts för våld i en nära relation.

– Vi ger redan stöd till många våldsutsatta, men vi vet att mörkertalet är stort och att vi med ökade resurser kan hjälpa ännu fler. Därför är det glädjande att vi nu har fått möjlighet att satsa ytterligare på vårt arbete mot våld i nära relation, säger Sven-Erik Alhem, Brottsofferjouren Sveriges förbundsordförande. 

Brottsofferjouren Sverige arbetar sedan många år tillbaka för att stärka stödet till våldsutsatta personer och barn som bevittnat eller upplevt våld. Genom ökade bidrag från Socialstyrelsen för 2016 kan Brottsofferjouren Sverige stärka arbetet ytterligare. Sedan tidigare ger Brottsofferjouren Sverige stöd till lokala brottsofferjourer i deras kvinnofridsarbete och anordnar samverkanskonferenser för polis, socialtjänst och brottsofferjourer – vilka från och med 2016 också kommer att inkludera hälso- och sjukvård.

– Vi kommer nu att arbeta ännu mer med information och utbildning. Ökad kompetens hos dem som i sitt yrke eller ideella uppdrag möter våldsutsatta personer är en grundläggande faktor för att fler ska få det stöd de har rätt till, säger Eva Larsson, Brottsofferjouren Sveriges generalsekreterare.

Brottsofferjouren Sverige kommer också att satsa ytterligare på samarbetsprojektet med filmbolaget Film And Tell och dokumentärfilmerna ”My life, my lesson” och ”Say something”. Båda filmerna beskriver barns upplevelse av att växa upp med våld. ”Say something” har biopremiär den 18 mars.

Läs och ladda ned Brottsofferjouren Sveriges rapport ”Statistik 2015 – Brottsofferjourens kvinnofridsrapport. Om hjälpsökande kvinnor, brott i nära relation och hedersrelaterade brott”


För mer information kontakta:
Sven-Erik Alhem, förbundsordförande: 073-973 86 00,
070-857 76 00 eller sven-erik.alhem@boj.se
Eva Larsson, generalsekreterare: 08-550 486 01,
073-973 86 01 eller eva.larsson@boj.se

 

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.