0200-21 20 19

Brottsofferjouren Sverige i Almedalen

Under årets vecka i Almedalen arrangerar Brottsofferjouren Sverige två seminarier. Varmt välkomna!

 

Blir barnen sedda? Om barn som lever i våld

Ett av tio barn har upplevt våld i familjen – ses de av samhället och får de det skydd och den hjälp de behöver? Brottsofferjouren Sverige och filmbolaget Film and Tell visar kortversioner av dokumentärfilmerna My life my lesson och Say Something och bjuder in till debatt. Vi bjuder på frukost.

Plats: Campus Gotland, sal B23
Tid: Måndagen den 4 juli, klockan 8.30-10.45
Moderator: Sven-Erik Alhem, förbundsordförande Brottsofferjouren Sverige

Medverkande:
Sanne Eriksson
(S), ansvarig för brottsofferfrågor för S i justitieutskottet
Ellen Juntti (M), suppleant justitieutskottet
Monica Ekström, barnrättsexpert och vice förbundsordförande, Brotts­offerjouren Sverige
Anna Norlén, leg. psykolog och verksamhetsansvarig, Ericastiftelsen
Martina Blombergsson, utredare Barnombudsmannen
Carl Göran Svedin, professor emeritus och chef för Barnafrid, Lin­köpings universitet
Oscar Hedin, VD, Film and Tell

Läs mer om seminariet i  Almedalskalendariet: Blir barnen sedda? Om barn som lever i våld

 

Hur kan kvinnor och barn på flykt skyddas mot våld och sexuella övergrepp?

Kvinnor och barn på flykt är extra ut­satta. Under flykten genom Europa är risken för våld och sexuella övergrepp stor. Även i Sverige har många kvinnor och barn en utsatt situation på asylboenden. Vilket stöd får brottsutsatta som kommer till Sverige? Hur förhin­drar vi att de utsätts för nya brott?

Plats: Campus Gotland, sal E30
Tid: Onsdagen den 6 juli, klockan 16.15-17.45
Moderator: Sven-Erik Alhem, förbundsordförande Brottsofferjouren Sverige

Medverkande:
Åsa Witkowski,
verksamhetschef Kvinnofridsenheten, Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)
Madelaine Seidlitz, flyktings- och migrationsexpert, Amnesty
Gulan Avci (L), ordförande Liberala Kvinnor
Niklas Möller, psykolog, Behandlingscentrum för krigsskadade och torterade, Röda Korset Uppsala
Mikael Ribbenvik, ställföreträdande generaldirektör och operativ chef, Migrationsverket
Mats Pertoft (Mp), vice ordförande justitieutskottet

Läs mer om seminariet i Almedalskalendariet: Hur kan kvinnor och barn på flykt skyddas mot våld och sexuella övergrepp?


Brottsofferjouren Sverige medverkar också i två andra seminarier

Monica Ekström, vice förbundsordförande, Brottsofferjouren Sverige, medverkar i seminariet Hur hjälper vi barnen som upplever våld?

Generalsekreterare Eva Larsson medverkar i seminariet Brottsoffer – vem bryr sig?

 

 

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.