0200-21 20 19

Brottsofferjouren Sverige i Almedalen 2018

I år kommer Brottsofferjouren Sverige vara på plats i Almedalen med 3 seminarier. Två på temat våld i nära relation och ett på temat hat, hot och demokratibrott.

 

 

 

Seminarium 1 

#Metoo sa nej till sexuella övergrepp – hur tar vi metoo vidare? Sexuella övergrepp och kränkningar ska inte förekomma, hur får vi fler män med i arbetet?

Tid: Tisdagen den 3 juli 2017 14.30 – 15.30
Plats: F20 Björkanderska huset Skeppsbron 24 Campus Gotland

Innehåll:
Vi behöver förändra attityder gentemot sexuella trakasserier och sexuella övergrepp. Nu tar vi #metoo vidare! Vi behöver jobba på bred front från småbarnsålder, i skolan, på arbetsplatser, i samhället. Hur kan männen skapa förutsättningar för en bättre attityd och en bättre miljö där både män och kvinnor, pojkar och flickor kan vistas tillsammans utan att behöva bli sexuellt kränkta. Vad gör politiken? Vad behöver ändras i samhället? Hur vänder vi skutan? Detta samtalar vi om i dag. Välkomna!

Panel:
Shanga  Aziz, ordförande och utbildare Locker Room Talk. 
Musse Hasselvall, programledare PK-mannen UR.  
Olle Cox, verksamhetsutvecklare barn och unga, Brottsofferjouren Sverige. 
Pelle Ullholm, handläggare inom sexualupplysning RFSU. 
Alán Ali, ordförande, MÄN. 
Emma Henriksson (Kd), ordförande Socialutskottet.
Yasmine Larsson (S), suppleant Socialutskottet. 

Moderator: Johanna Palmström, frilansjournalist.  

Seminariet kommer filmas.                                                 

Seminarium 2 

"Både brottsoffer och förövare – vilka konsekvenser får männens och killarnas dubbla roller i hedersproblematiken?”

Tid: Onsdagen den 4/7 12.30 – 13.30
Plats: F20 Björkanderska huset Skeppsbron 24 Campus Gotland


Innehåll:
Även om pojkar och unga män ofta ges större frihet och rättigheter än flickor och unga kvinnor i hederskontext tvingas de också leva efter hedersnormerna. Det är sönerna och inte döttrarna som ska föra familjens namn vidare och måste därför kontrollera och bestraffa sina systrar eller andra kvinnliga släktingar. Pojkar får ofta en dubbelroll där de både måste beskydda systerns oskuld och rykte och samtidigt kontrollera henne. Pojkar och män kan också utsättas för repressalier om de inte gör vad som förväntas av dem. I det här seminariet lyfter vi killarnas dubbla roller som både förövare och brottsoffer. Vi vill öka medvetandet om detta samhällsproblem. I den viktiga kampen för alla människors lika värde får hedersrelaterat våld och förtryck aldrig hanteras med undfallenhet för att exempelvis slippa ifrån obehag bestående i att riskera bli betraktad som främlingsfientlig. Det är en självklarhet att svensk lag och FN:s konventioner om mänskliga rättigheter såsom Barnkonventionen ska gälla.

Panel:
Emil Broberg, 3:e vice ordförande Sveriges Kommuner och Landsting.
Monica Ekström, vice förbundsordförande Brottsofferjouren Sverige.
Sanne Lennström (s), suppleant Justitieutskottet.
Johan Hedin (c), ledamot Justitieutskottet.
Mikael Thörn, utredare, Jämställdhetsmyndigheten.
Annelie Englund, kriminalinspektör, Polismyndigheten.

Moderator. Christina Wahldén, journalist och författare.  ​Föreläsare: Ezzeddine Zein, producent för hedersfilm.se.   

Seminarium 3

Vad är demokratibrott och hur påverkas de utsatta? 

Tid: Torsdagen den 5 juli 2017, 10.30 – 11.30
Plats: F20 Björkanderska huset Skeppsbron 24 Campus Gotland

Innehåll:
Termen demokratibrott används av polisen och av TidningsUtgivarna för att beskriva hur politiker, journalister, konstnärer och andra opinionsbildare genom till exempel hot skräms att avstå från att delta i det offentliga samtalet. Men demokratibrott är inte ett begrepp som återfinns i brottsbalken. Borde detta ändras? Vilket stöd erbjuds i dag de utsatta så att hot och trakasserier inte skall påverka de demokratiska processerna och yttrandefriheten? Hur påverkar hat, hot och trakasserier urvalet av opinionsbildare, journalister, politiker och konstnärer? Vilka väljer bort att delta i det offentliga samtalet?

Vi inleder med att möta några av de utsatta i filmen ”Hotet mot det fria ordet”. Därefter debatteras frågorna av ansvariga politiker, Polisen, Brottsofferjouren Sverige, TU samt SKAP.

Panel:
Sven-Erik Alhem, ordförande Brottsofferjouren Sverige.
Jeanette Gustafsdotter, VD TidningsUtgivarna. 
Morgan Johansson (S), justitie- och inrikesminister.
Tomas Tobé (M), ordförande i justitieutskottet.
Alfons Karabuda, ordförande Sveriges kompositörer och textförfattare SKAP samt talesperson i FN för artistisk frihet.
Anders Thornberg, Rikspolischef. 

Moderator​: Margit Silberstein, journalist

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.