0200-21 20 19

Brottsofferjouren Sverige föreslår ändring i förundersökningskungörelsen

I en skrivelse till inrikesminister Anders Ygeman föreslår Brottsofferjouren Sverige att förundersökningskungörelsen förtydligas och ändras så att inget tolkningsutrymme kan finnas kring polisens skyldighet, som ytterst har sin grund i EU:s brottsofferdirektiv (2012/29/EU), att hänvisa brottsoffer till stödverksamheter. Brottsofferjouren Sverige anser också att förundersökningskungörelsen bör kompletteras så att även vittnen, på samma sätt som målsägande, erbjuds information och hänvisas till stöd redan vid anmälningstillfället.

En avgörande faktor för att brottsutsatta ska få stöd från Brottsofferjouren och andra ideella stödorganisationer är att polisen hjälper till att förmedla kontakt. Enligt 13 a § tredje stycket förundersökningskungörelsen (1947:948) ska en brottsutsatt person ges information om bland annat vilka myndigheter, organisationer och andra som kan lämna stöd och hjälp.

För att få en bild av hur polisens förmedling ser ut över landet jämför Brottsofferjouren varje år brottsofferjourernas ärendemängd med Brottsförebyggande rådets statistik över polisanmälda brott. Statistik visar att 2,8 procent av alla anmälda brott under Brottsbalken och lagen om kontaktförbud blev ett ärende hos Brottsofferjouren under 2015. Minskningen har varit stadig de senaste åren –2014 var förmedlingen 3,7 procent, 2013 4,1 procent och 2012 4,9 procent. Minskningen inom den brottsofferstödjande verksamheten kan främst förklaras med att polisen i lägre utsträckning än tidigare förmedlar en kontakt mellan brottsutsatta och en lokal brottsofferjour.

I en skrivelse till inrikesminister Anders Ygeman i början av mars framförde Brottsofferjouren Sverige förslag på ändring i förundersökningskungörelsen för att säkerställa brottsutsattas tillgång till stöd. Då ännu ingen respons kommit från inrikesministern skrev Brottsofferjouren Sverige igen den 21 april för att aktualisera och påskynda handläggningen. Förbundsordförande Sven-Erik Alhem och generalsekreterare Eva Larsson skriver bland annat:

”Genom våra fortsatta kontakter dels inom polisen, dels med våra lokala brottsofferjourer i landet, är det tydligt att det klart bör framgå uppifrån, det vill säga redan genom förundersökningskungörelsen att det inte räcker med en informationsplikt i 13 a § tredje stycket i kungörelsen. Det krävs en uttrycklig bestämmelse om - utöver informationen - också en skyldighet för polisen att hänvisa brottsoffer till de stödinsatser som erbjuds av Brottsofferjouren och andra ideella organisationer.”

Läs hela skrivelsen här.

Läs Brottsofferjouren Sveriges statistik för 2015 här.

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.