0200-21 20 19

79 jourer genomförde 76 231 kontakter och åtgärder

Av Brottsofferjourens över 76 000 kontakter under 2017 kom 75 procent via förmedling från polisen i samband med en polisanmälan. Det är något lägre andel än normalt.

Brottsofferjouren Sverige samlar varje år in statistik från alla lokala brottsofferjourer.

Under verksamhetsåret 2016 rapporterade 79 aktiva jourer statistik till förbundet. Tillsammans genomförde vi 76 231 kontakter och åtgärder inom ramen för 26 723 ärenden i den brottsofferstödjande delen av verksamheten.

75 procent av kontakterna förmedlades alltså i samband med en polisanmälan medan 21 procent kontaktade Brottsofferjouren på egen hand. I de flesta fall har dock dessa personer fått information om Brottsofferjouren från polisen. 4 procent förmedlades av annan instans, exempelvis socialtjänsten, skolkurator eller sjukvården.

Läs hela statistiken här (pdf)

Av de personer som sökt stöd är i princip alla – 95 procent – direkt brottsutsatta. 4 procent utgörs av anhöriga till brottsoffer, men ett fåtal anhöriga till gärningspersoner har också fått stöd av Brottsofferjouren under 2017.

År 2017 blev nästan 2,3 procent av alla anmälda brott under Brottsbalken samt lagen om kontaktförbud ett ärende hos Brottsofferjouren. Det är i princip samma siffra som föregående verksamhetsår.

Könsfördelningen för hjälpsökande under 2017 visar fortsatt att fler kvinnor än män får hjälp av Brottsofferjouren. De sista åren har andelen män minskat och de utgör nu 36 procent av de sökande. Till den nationella Telefoncentralen är det 65 procent kvinnor som hör av sig och 35 procent män.

Även typen av brott skiljer sig mellan könen. De flesta kvinnor som varit i kontakt med Brottsofferjouren har varit med om misshandel, olaga hot, ofredande och stöld. Dessa brottstyper utgör tillsammans 67 procent av den totala ärendemängden. Män utsätts för samma brott men också för rån och mordförsök. I de sista två kategorierna är män tydligt överrepresenterade.

Statistiken visar också att kvinnor får fler kontakter och åtgärder än män.

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.