0200-21 20 19

67 984 personer fick stöd av Brottsofferjouren 2018

Förra året gav Brottsofferjouren stöd till 67 984 brottsoffer, anhöriga och vittnen. En ökning jämfört med 2017 då 66 757 personer fick stöd. Det visar ny statistik från Brottsofferjouren Sverige.

Varje år sammanställer Brottsofferjouren Sverige statistik inrapporterad av landets lokala brottsofferjourer. Sammanställningen för 2018 visar att de 73 aktiva brottsofferjourerna i Sverige under året hade 29 493 ärenden inom den brottsofferstödjande delen av verksamheten. En ökning jämfört med 2017 då jourerna hade 26 723 ärenden.

Under 2018 fick också 38 491 personer stöd inom den vittnesstödjande verksamheten som Brottsofferjouren driver på tings- och hovrätter. En minskning sedan 2017 då 40 034 personer fick kontakt med Brottsofferjourens vittnesstöd.

Läs mer: Brottsofferjouren Sveriges statistik för 2018.

Förutom rapporter för de brottsofferstödjande och vittnesstödjande verksamheterna finns också särskilda rapporter om unga hjälpsökande, äldre hjälpsökande och ärenden med markeringen hatbrott.

 

Korta fakta från statistiken

- Inom den brottsofferstödjande verksamheten var 63 procent av de stödsökande kvinnor (18 656 personer) och 37 män (10 837 personer).

- Misshandel är det brott flest stödsökande (7 250 personer) har utsatts för. Därefter följer olaga hot (5 260 personer) och  ofredande (3 601 personer).

- Av dem som hade kontakt med Brottsofferjourens vittnesstöd på tings- och hovrätter var 21 593 personer vittnen, 7 241 målsägande, 7 443 anhöriga och vänner och 2 214 tilltalade.

– Statistiken kring den brottsofferstödjande verksamheten bygger på uppgifter lämnade av Sveriges 73 aktiva brottsofferjourer som är medlemmar i Brottsofferjouren Sverige. Statistik för Brottsofferjourens vittnesstödsverksamhet sammanställs av Brottsoffermyndigheten.

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.