0200-21 20 19

16 november historisk dag för brottsoffer

Idag uppmärksammar Brottsofferjouren Sverige liksom den europeiska paraplyorganisationen Victim Support Europe, där Brottsofferjouren Sverige är medlem, att EUs brottsofferdirektiv (2012/29/EU) nu ska vara implementerat i medlemsstaterna.

”Vikten av EU-direktivet kan inte nog betonas. Det har potential att förändra hur brottsoffer behandlas i Europa, och potential för att se till att minimirättigheter för brottsutsatta är tillgängliga för alla. Men att direktivet har potential behöver inte automatiskt betyda framgång. Rättigheterna behöver inte nödvändigtvis bli verklighet. Många regeringar har ansträngt sig men fortfarande kvarstår mycket att göra och det finns också länder som är långt efter”, skriver Victim Support Europe.

– Sverige har gjort mycket men allt ska också fungera också i praktiken och lika över hela landet, säger Sven-Erik Alhem, förbundsordförande för Brottsofferjouren Sverige.

Brottsofferjouren Sverige konstaterar att det nu är upp till bevis.

Enligt artikel 4 i direktivet ska medlemsstaterna se till att brottsoffer vid den första kontakten med en myndighet får all information som behövs för att kunna ta till vara sina rättigheter. Informationen ska vara anpassad så att alla förstår och blir förstådda, även särskilt utsatta som barn och funktionsnedsatta.

– Inget brottsoffer ska behöva bli utan information om att det finns stöd att få. Tyvärr finns det en del brister inte minst inom Polisen, säger Eva Larsson, generalsekreterare för Brottsofferjouren Sverige.  

Enligt artikel 9 ska brottsutsatta erbjudas emotionellt och psykologiskt stöd.  Medlemsstaterna ska även säkerställa att stödverksamheterna ger en mängd upplysningar om exempelvis brottskadeersättning, brottsoffrets roll i det straffrättsliga förfarandet och var man kan vända sig för professionellt stöd. 

– I Sverige ges brottsofferstöd övervägande genom landets brottsofferjourer. Det ansvaret axlar vi gärna men det måste följas av en hållbar och långsiktig finansiering från såväl staten som kommunerna, säger Eva Larsson.

I artikel 6 står det om brottsoffers rätt att erhålla information om det egna ärendet. Målsäganden ska också på egen begäran underrättas om den person som har frihetsberövats, åtalats eller dömts för ett brott som rör att målsäganden försätts på fri fot eller har rymt om det finns risk för målsägandens säkerhet. Viktigt är också att brottsutredningar görs skyndsamt och med hög kvalitet. Annars försämras brottsoffrens möjligheter att få sina rättigheter tillgodosedda.

– Det här ställer stora krav på polis, åklagare och domstolar samt ibland även på kriminalvården, säger Sven-Erik Alhem.

Kontaktuppgifter

Sven-Erik Alhem, förbundsordförande mobil 0739-738600; 0708-577 600

Eva Larsson, generalsekreterare mobil 0739-738601

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.