0200-21 20 19

Nyheter

 1. Information med anledning av utvecklingen kring Covid-19

  Risken för smittspridning av Covid-19 påverkar främst Brottsofferjourens vittnesstödsverksamhet samt fysiska möten i den brottsofferstödjande verksamheten. Brottsofferjouren Sverige har även beslutat att ställa in och/eller senarelägga ett antal konferenser under våren.

  Läs hela nyheten »
 2. Brottsofferjouren hjälper fler brottsoffer, vittnen och anhöriga

  Fler som drabbats av brott får stöd och hjälp från Brottsofferjouren. Under 2019 hade landets brottsofferjourer 9,5 procent fler ärenden än 2018.

  Läs hela nyheten »
 3. Positivt med större vikt vid tidiga vittnesmål

  Brottsofferjouren Sverige ser positivt på att även BRÅ nu sätter fokus på de tidiga och väl dokumenterade förhörsutsagorna från bevispersoner. Om de tidiga förhören på ett bra sätt tas upp och videodokumenteras bör det få större betydelse i domstolarna om berättelsen där blir en annan eller om målsäganden eller vittnet inte säger något alls.

  Läs hela nyheten »
 4. Brottsofferperspektivet saknas i regeringens höstbudget

  Positiva satsningar på rättsväsende och trygghet, men hur långt räcker det?

  Läs hela nyheten »
 5. Unga och deras anhöriga måste erbjudas stöd efter brott

  Medvetenheten om vilket stöd civilsamhället erbjuder unga brottsoffer måste höjas. Här har myndigheter ett viktigt ansvar att hjälpa brottsoffer och anhöriga att få tillgång till det stöd som finns.

  Läs hela nyheten »
 6. Tips till dig som har barn som utsatts för rån

  Anmälningar om rån mot barn ökar kraftigt rapporterar SVT. Det är en utveckling som även vi på Brottsofferjouren ser i vår statistik.

  Läs hela nyheten »
 7. Brottsofferjouren Sverige presenterar ny generalsekreterare

  Fredrik Mellqvist är ny generalsekreterare för Brottsofferjouren Sverige (BOJ). Den 15 maj tillträdde han posten.

  Läs hela nyheten »
 8. Stor kartläggning: Så mycket satsar varje kommun på ideellt brottsofferstöd

  Kommunernas bidrag till ideellt brottsofferstöd varierar stort över landet. Men kommuner som valt att teckna ett avtal med sin lokala brottsofferjour ligger i framkant. Det visar en ny undersökning från Brottsofferjouren Sverige där kommunernas bidrag till de lokala brottsofferjourerna för 2018 har kartlagts.

  Läs hela nyheten »
 9. Brottsofferjouren Sveriges generalsekreterare Eva Larsson har avlidit

  Det är med värme vi minns Eva Larsson och hennes oerhörda engagemang och insatser för brottsutsatta.

  Läs hela nyheten »
 10. Stärkt stöd till våldsutsatta

  Varje dag söker i genomsnitt 51 kvinnor stöd hos Brottsofferjouren. Av dem har ungefär 15 utsatts för någon form av våldsbrott, 8 för våld i nära relation och 5 för sexualbrott. Det visar ny statistik från Brottsofferjouren Sverige som publiceras på Internationella Kvinnodagen.

  Läs hela nyheten »
 11. 67 984 personer fick stöd av Brottsofferjouren 2018

  Förra året gav Brottsofferjouren stöd till 67 984 brottsoffer, anhöriga och vittnen. En ökning jämfört med 2017 då 66 757 personer fick stöd. Det visar ny statistik från Brottsofferjouren Sverige.

  Läs hela nyheten »
 12. Debattartikel: Stärk skyddet för barn som växer upp med våld

  "Minst 160 000 barn växer upp i hem som präglas av våld mellan närstående. Trots att dessa barn riskerar att skadas för livet har de en begränsad rätt till skydd. I dag på internationella barndagen vill vi därför uppmana samtliga partier i riksdagen att ställa sig bakom ett utökat straffrättsligt skydd för barnen som bevittnar våld."

  Läs hela nyheten »
 13. Fler kvinnor uppger att de utsatts för sexualbrott

  De senaste fem åren har andelen som uppger att de utsatts för sexualbrott ökat, främst bland kvinnor. Även utsatthet för hot har ökat, och är något vanligare bland män än bland kvinnor. Det visar Nationella trygghetsundersökningen (NTU) från Brå.

  Läs hela nyheten »
 14. Så fungerar nya sexualbrottslagstiftningen

  Sex är alltid frivilligt – annars är det ett brott! Just nu pågår Brottsoffermyndighetens kampanj Av fri vilja. Den riktar sig till unga för att öka kunskapen om den nya sexualbrottslagstiftningen.

  Läs hela nyheten »
 15. Bred satsning innan jul där folk är

  Brottsofferjouren ska vara där folk är. Därför har vi under den stora resemånaden december lagt våra annonser i tidningar och på platser där resenärer finns. Under december kommer vi med våra annonser nå runt 1 miljon människor.

  Läs hela nyheten »
 16. Upp till bevis, politiker!

  Innan valet gjorde Brottsofferjouren en enkät med riksdagspartierna. Såhär svarade de på två frågor av betydelse för brottsdrabbade.

  Läs hela nyheten »
 17. Här kan du se livesändningen från seminariet 5 juli om demokratibrott

  Med bland andra Morgan Johansson, Tomas Tobé, Jeanette Gustafsdotter.

  Läs hela nyheten »
 18. Här kan du se livesändningen från seminariet 4 juli om hederskulturens dubbla roller.

  Pojkar och män kan vara både brottsoffer och förövare när de till exempel tvingas bevaka sin syster. På seminariet medverkar bland andra Ezzeddine Zein på hedersfilm.se, utredare Mikael Thörn från Jämställdhetsmyndigheten och Johan Hedin (C), riksdagsledamot.

  Läs hela nyheten »
 19. Pressmeddelande om nya Brottsofferjouren Östergötland

  Brottsofferjouren Östergötland har kommit igång med sin verksamhet och ger stöd till brottsoffer, anhöriga och vittnen.

  Läs hela nyheten »
 20. Drottning Silvias öppningstal på VSE

  Som Brottsofferjouren Sveriges beskyddare öppningstalade drottning Silvia när Brottsofferjouren stod värd för Victim Support Europe. Temat ”Reaching out to victims” är en av drottningens hjärtefrågor.

  Läs hela nyheten »
 21. Straffbart låta barn bevittna våld

  En särskild utredare ska föreslå ett utökat straffrättsligt skydd för barn som bevittnar våld i familjen.

  Läs hela nyheten »
 22. Våldet mot äldre vanligare än vi tror

  Våldet går inte i pension! I samband med FN:s Internationella äldredag debatterar Brottsofferjouren i Aftonbladet.

  Läs hela nyheten »
 23. Brottsofferjouren Sverige i Almedalen 2018

  I år kommer Brottsofferjouren Sverige vara på plats i Almedalen med 3 seminarier. Två på temat våld i nära relation och ett på temat hat, hot och demokratibrott.

  Läs hela nyheten »
 24. Ny sajt för den som utsatts för sexuella övergrepp

  Allt stöd som finns för den som utsatts för sexuella övergrepp finns nu samlat på en sajt, stodefterovergrepp.se.

  Läs hela nyheten »
 25. VSE i svensk tappning

  Senaste gången var för 28 år sedan, men i år stod 30-årsjubilerande Brottsofferjouren Sverige återigen värd för Victim Support Europe.

  Läs hela nyheten »
 26. Politiker grillades av Brottsofferjouren

  En ny teknisk lösning som gör det lättare för polisen att förmedla fler ärenden vidare till Brottsofferjouren var en av nyheterna som presenterades när företrädare från sju riksdagspartier gästade Brottsofferjouren Sveriges panelsamtal inför valet.

  Läs hela nyheten »
 27. Drottning Silvia talar på Brottsofferjourens och Victim Support Europes konferens 23-24 maj

  Europas brottsofferjourer samlas i Stockholm 23-24 maj. Ta chansen att på hemmaplan nätverka med europeiska kollegor på den internationella konferensen Victim Support Europe. I år är Brottsofferjouren Sverige värdland för VSE 2018. Läs mer och anmäl dig på www.vse2018.eu.

  Läs hela nyheten »
 28. Nu ökar beredskapen att stötta barn och unga

  Brottsofferjouren har påbörjat en utveckling där vi ökat vår beredskap att möta barn och unga. Under de kommande månaderna kommer det erbjudas ännu fler konkreta verktyg för ett anpassat stöd.

  Läs hela nyheten »
 29. Sprid kunskap om Brottsofferjouren!

  Nu finns en kortkort presentation som en snabbkurs på Brottsofferjouren Sveriges hemsida. Den lämpar sig att sprida till alla som kan vara nyfikna på vilken nytta de lokala jourerna gör runt om i Sverige. Den korta kursen är öppen för alla att gå.

  Läs hela nyheten »
 30. Inspirerande samordnardagar på Hasselbacken och Moderna muséet

  Efter två fullspäckade dagar kunde över 50 samordnare lämna Stockholm med information att ta med hem till sina stödjare. Kasten var tvära – tunga diskussioner kring demokratibrott varvades med dansuppvisning och kulturpromenad på Djurgården.

  Läs hela nyheten »
 31. Ny stödlinje för brottsoffer inom idrotten

  Riksidrottsförbundet intensifierar arbetet mot hot, våld och trakasserier mot medarbetare inom idrottsrörelsen och lanserar nu, tillsammans med Brottsofferjouren, stod@rf.se.

  Läs hela nyheten »
 32. 79 jourer genomförde 76 231 kontakter och åtgärder

  Av Brottsofferjourens över 76 000 kontakter under 2017 kom 75 procent via förmedling från polisen i samband med en polisanmälan. Det är något lägre andel än normalt.

  Läs hela nyheten »
 33. Rikspolischefen vill träffa Brottsofferjouren Sverige för ett samtal

  Under veckan har Brottsofferjouren Sverige fått svar från nya Rikspolischefen Anders Thornberg på det öppna brev som skickades förra veckan. Rikspolischefen vill gärna träffa oss för ett samtal.

  Läs hela nyheten »
 34. Debattartikel 22 februari - De osynliga barnen måste bli synliggjorda i lag

  Barn som tvingas se på eller höra när en närstående blir misshandlad i hemmet är en stor grupp offer som lider i tystnad. De faller ständigt mellan stolarna då det inte finns ett lagrum till skydd för deras rättigheter. Brottsofferjouren Sverige och SE BARNEN kräver därför att barn som upplevt våld blir juridiska brottsoffer och får målsägandestatus.

  Läs hela nyheten »
 35. Kampanj på Expressen.se når 1,7 miljoner läsare

  Under två veckor i februari testar Brottsofferjouren Sverige två olika typer av annons på expressen.se. Hittills har annonseringen gett mycket bra resultat.

  Läs hela nyheten »
 36. Positivt resultat av möte med polismyndighetens regioner

  Brottsofferjourer är välkomna att kontakta polisen om de har frågor som berör samarbetet mellan dem och polisen. Polisen välkomnar också jourerna att delta i regionala utbildningar som anordnas av PKC.

  Läs hela nyheten »
 37. På tre år har 37 000 brottsoffer gått miste om stöd

  Pressmeddelande. 44 procent färre brottsoffer har Polisen förmedlat till Brottsofferjouren 2017 jämfört med 2014.

  Läs hela nyheten »
 38. Vi söker rådgivare till Brottsofferjouren Sveriges telefoncentral

  Brottsofferjouren Sverige söker nu en rådgivare till den nationella telefoncentralen. Tjänsten är placerad på Brottsofferjouren Sveriges förbundskansli som ligger i Hammarby Sjöstad i Stockholm.

  Läs hela nyheten »
 39. Brottsofferjouren Sverige hedrade minnet av Fadime Sahindal

  Brottsofferjouren Sverige var på plats när minnet av Fadime Sahindal hedrades på Berns i Stockholm. Med material informerades besökare om Brottsofferjourens arbete och kunskap kring hedersvåld och förtryck.

  Läs hela nyheten »
 40. Utbildning om barn och unga för jourerna

  Vad är ett barn? Den frågan stötte och blötte 31 personer från 16 jourer under två kreativa kursdagar. Målet var att forma den stödmodell Brottsofferjouren vill ha för barn och unga.

  Läs hela nyheten »
 41. Tummen upp för reklamfilmen på bio i höstas

  79 procent av biobesökarna gillade Brottsofferjourens reklamfilm på bio i höstas. Det är långt mer än genomsnittet på 55 procent.

  Läs hela nyheten »
 42. Det blev så bra det kunde vara – unga vittnen berättar

  Många vittnen och målsägande känner sig oroliga inför besöket på domstolen.

  Läs hela nyheten »
 43. Nytt nummer av Tidningen Brottsoffer

  Temat för nr 4/2017 är Hat- och demokratibrott. Läs bland annat om skådespelaren Lo Kauppi som drivs av viljan att peka på orättvisor i samhället. För Tidningen Brottsoffer berättar hon hur hatet mot henne ett tag upptog hela 72 sidor på internetforumet Flashback.

  Läs hela nyheten »
 44. Samverkanskonferens den 8/12, Umeå

  Brottsofferjouren Sverige inbjuder till samverkanskonferens för lokala brottsofferjourer, polis, socialtjänst samt hälso- och sjukvården i Västerbottens län fredagen den 8 december på Scandic Plaza Hotel i Umeå. Konferensen är kostnadsfri.

  Läs hela nyheten »
 45. Till poliser och PKC 114 14

  En fem minuter lång film om hur polisen förmedlar kontakt mellan brottsoffer och Brottsofferjouren. Med klipp från TV4:s och SVT:s nyheter om att 13 000 brottsoffer har gått miste om stöd.

  Läs hela nyheten »
 46. Film om HBTQ-personers utsatthet för våld i nära relation

  Det är viktigt att personer som arbetar med att ge stöd till våldsutsatta har kunskap om hbtq-personers särskilda utsatthet. Därför har RFSL, Unizon och Brottsofferjouren Sverige tagit fram en film som kan inspirera till att vilja lära sig mer om HBTQ-personers utsatthet i nära relationer.

  Läs hela nyheten »
 47. Filmen Say Something vann Kristallen-priset

  Dokumentärfilmen Say Something i regi av Åsa Ekman har vunnit Kristallen för bästa dokumentär. Stort GRATTIS!

  Läs hela nyheten »
 48. Ändrade öppettider för Brottsofferjourens Telefoncentral under sommaren

  Läs hela nyheten »
 49. Brottsofferjourens seminarier i Almedalen 2017

  Brottsofferjouren arrangerar i år tre seminarier i Almedalen på temat våld. Hedersrelaterat våld, barn som upplevt våld och sexuella övergrepp mot barn är ämnen som behöver lyftas och synliggöras.

  Läs hela nyheten »
 50. Bli språkvolontär hos Brottsofferjouren

  Talar du fler språk än engelska och svenska och vill hjälpa brottsutsatta? Bli språkvolontär hos oss!

  Läs hela nyheten »
 51. Utökade öppettider för Brottsofferjourens Telefoncentral

  Nu utökar vi öppettiderna för Brottsofferjourens nationella telefonlinje. Måndagar-torsdagar har vi öppet 9.00-19.00. Fredagar 09.00-16.00.

  Läs hela nyheten »
 52. Brottsofferjourens Telefoncentral höll öppet efter attacken i Stockholm

  Lördagen 8 april-söndagen 9 april höll Brottsofferjourens Telefoncentral extra öppet mellan 10.00-14.00.

  Läs hela nyheten »
 53. Pressmeddelande: 13 000 brottsoffer har drabbats

  Polisen har hänvisat 39 procent färre brottsoffer till Brottsofferjouren de senaste två åren.

  Läs hela nyheten »
 54. P4 uppmärksammar Brottsofferjourens satsning på unga

  ”Det är viktigt att prata om hur vi är mot varandra, på skolgården, på nätet och på träningen.” Det säger Olle Cox, verksamhetsutvecklare Barn och unga på Brottsofferjouren Sverige, till P4 Kristianstad.

  Läs hela nyheten »
 55. Så blir du den som barn och unga vill prata med — om hur det är på nätet

  Många timmar framför skärmen? Ta chansen — du som vuxen kan bli den som de unga vill vända sig till för att prata om hur det är på nätet.

  Läs hela nyheten »
 56. Internationella Brottsofferdagen 2017

  Den 22 februari uppmärksammas Internationella Brottsofferdagen av Brottsofferjouren över hela landet.

  Läs hela nyheten »
 57. Kan du fler språk än svenska och engelska och vill hjälpa brottsdrabbade?

  Vi söker nu volontärer till Stöd på eget språk för flera olika språk, bland annat dari, farsi, somali och arabiska.

  Läs hela nyheten »
 58. Fadimedagarna 2017

  Gäller svensk lag alla? Eller har vi dubbla rättssystem? Det är temat för 2017 års Fadimedagar.

  Läs hela nyheten »
 59. Utökade öppettider för Brottsofferjourens nationella telefonlinje

  Nu har Brottsofferjourens telefoncentral nya öppettider. Måndagar och onsdagar svarar vi på samtal 9.00-19.00. Tisdagar, torsdagar och fredagar 9.00-16.00.

  Läs hela nyheten »
 60. Brottsofferjouren Sverige välkomnar regeringens strategi mot våld i nära relation

  Regeringen har nu presenterat en tioårig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation. Brottsofferjouren Sverige välkomnar flera av förslagen.

  Läs hela nyheten »
 61. Samverkanskonferens kring våld i nära relation

  Brottsofferjouren Sverige inbjuder till samverkanskonferens för lokala brottsofferjourer, polis, socialtjänst samt hälso- och sjukvård i Västra Götalands län måndagen den 21 november 2016.

  Läs hela nyheten »
 62. Nytt nummer av Tidningen Brottsoffer

  Näthat är temat för nr 3/2016.

  Läs hela nyheten »
 63. Nu har vi 1 000 följare på Facebook

  Nu har vi nått 1 000 gillare av Brottsofferjouren Sverige på Facebook. Det är en rolig framgång och vi är jätteglada för det. Den tusende gillaren kommer bli kontaktad av oss för ett fint pris.

  Läs hela nyheten »
 64. My life my lesson vann en Kristall i kategorin bästa dokumentär

  My life my lesson, tog den 4 september hem det fina tv-priset Kristallen, i kategorin bästa dokumentär. Bakom filmen står produktionsbolaget Film and Tell. Filmen är framtagen i samarbete med och stöd av Brottsofferjouren Sverige och flera andra organisationer och ingår i projektet Se barnen.

  Läs hela nyheten »
 65. Pressmeddelande: Våldet tar inte semester

  Polisens förmedling till Brottsofferjouren har minskat och är nu den lägsta på flera år. Polisen måste ta krafttag för att se till att brottsutsatta får information och möjlighet till stöd. Inte minst under semestertider finns det stor risk att brottsutsatta går miste om stöd om frågan inte prioriteras av polisen.

  Läs hela nyheten »
 66. Brottsofferjouren Sverige i Almedalen

  Under årets vecka i Almedalen arrangerar Brottsofferjouren Sverige två seminarier. Varmt välkomna!

  Läs hela nyheten »
 67. Pressmeddelande: Kontrollen av gode män måste skärpas

  Enligt en granskning som SVT genomfört finns stora brister i kontrollen av hur gode män sköter sitt uppdrag. Uppgifterna om att utsatta människors pengar förskingras borde föranleda en genomgripande totalgranskning av gode män, menar Brottsofferjouren Sverige.

  Läs hela nyheten »
 68. Nytt nummer av Tidningen Brottsoffer

  Barn som upplevt våld är temat för Tidningen Brottsoffer nr 2/2016.

  Läs hela nyheten »
 69. Brottsofferjouren Sverige föreslår ändring i förundersökningskungörelsen

  I en skrivelse till inrikesminister Anders Ygeman föreslår Brottsofferjouren Sverige att förundersökningskungörelsen förtydligas och ändras så att inget tolkningsutrymme kan finnas kring polisens skyldighet, som ytterst har sin grund i EU:s brottsofferdirektiv (2012/29/EU), att hänvisa brottsoffer till stödverksamheter. Brottsofferjouren Sverige anser också att förundersökningskungörelsen bör kompletteras så att även vittnen, på samma sätt som målsägande, erbjuds information och hänvisas till stöd redan vid anmälningstillfället.

  Läs hela nyheten »
 70. Allt för många brottsutsatta går miste om stöd

  Totalt fick 78 165 personer stöd av Brottsofferjouren under 2015, visar ny statistik. Men allt fler brottsutsatta går miste om stöd. Polisen förmedling till Brottsofferjouren har minskat och är nu den lägsta på flera år.

  Läs hela nyheten »
 71. Brottsofferjouren Sverige stärker arbetet mot våld i nära relation

  Våld i nära relation är ett allvarligt samhällsproblem. Varje dag söker sig i genomsnitt tolv personer till Brottsofferjouren efter att de utsatts för våld av någon som står dem nära. Under 2016 kommer Brottsofferjouren Sverige satsa ytterligare för att öka kunskapen om våld i nära relation och stärka stödet till dem som utsätts.

  Läs hela nyheten »
 72. Internationella Brottsofferdagen 2016

  Brottsofferjouren uppmärksammar Internationella Brottsofferdagen, den 22 februari, på många platser runt om i Sverige. Bland annat anordnas föreläsningar, informationsinsatser och andra arrangemang för att belysa brottsoffers situation och sprida kunskap om det stöd som finns för den som utsatts för brott.

  Läs hela nyheten »
 73. Brottsofferjouren Sverige får förstärkning

  Brottsofferjouren Sverige får en förstärkning på 3 miljoner kronor för år 2016 och får totalt 10 miljoner kronor för sin verksamhet.

  Läs hela nyheten »
 74. Fortsatt stora skillnader i kommunbidrag till jourer

  Det bidrag som kommunerna ger till landets brottsofferjourer har ökat och ligger i snitt på 2,51 kronor per invånare för de kommuner som ger bidrag. Det är fortfarande för lågt och skillnaderna mellan kommunerna är för stora, anser Brottsofferjouren Sverige.

  Läs hela nyheten »
 75. Funktionshindrade bör behandlas lika i lagen

  Brottsofferjouren Sverige i samarbete med Handikappförbunden publicerar idag en debattartikel på Brännpunkt (SvD).

  Läs hela nyheten »
 76. Positivt att regeringen ökar medlen till brottsofferstöd

  Regeringen har nu beslutat att minst 75 procent av Brottsofferfondens medel ska tillfalla brottsofferjourer och andra organisationer som stödjer brottsoffer. – Det är ett efterlängtat och positivt besked, säger Sven-Erik Alhem, Brottsofferjouren Sveriges förbundsordförande.

  Läs hela nyheten »
 77. 16 november historisk dag för brottsoffer

  Idag uppmärksammar Brottsofferjouren Sverige liksom den europeiska paraplyorganisationen Victim Support Europe, där Brottsofferjouren Sverige är medlem, att EUs brottsofferdirektiv (2012/29/EU) nu ska vara implementerat i medlemsstaterna.

  Läs hela nyheten »
 78. Våldsdådet i Trollhättan

  Brottsofferjouren Sverige beklagar och känner stor sorg över attacken mot skolan i Trollhättan.

  Läs hela nyheten »
 79. Nytt nummer av Tidningen Brottsoffer ute nu

  Temat för nummer 3/2015 av Tidningen Brottsoffer är "Utsatt på jobbet".

  Läs hela nyheten »
 80. Brottsofferjouren vill ha konkreta besked

  ”Även om det finns ett positivt anslag i budgetpropositionen är vi besvikna över att det trots flera tidigare löften om ekonomisk förstärkning återigen saknas konkreta besked om vår finansiering”, säger Sven-Erik Alhem, förbundsordförande, Brottsofferjouren Sverige.

  Läs hela nyheten »
 81. Bedrägerier mot äldre

  16 september kl. 09.00 anordnar Brottsofferjouren Sverige, Polisen, PRO och SPF Seniorerna en gemensam konferens om bedrägerier mot äldre personer.

  Läs hela nyheten »
 82. Datafel hos polisen gjorde att brottsoffer inte fick hjälp

  Det är ett fel i polisens datasystem som gjort att färre brottsoffer hänvisats till brottsofferjourerna för hjälp. Många brottsofferjourer har märkt av en halvering av antalet brottsoffer.

  Läs hela nyheten »
 83. Brottsofferjouren håller öppet hela sommaren.

  - Vi tar inte semester. Hela sommaren kommer vi att finnas på plats och svara på frågor från brottsoffer och hjälpa dem att få rätt stöd och hjälp. Säger Magnus Andersson som är samordnare för Brottsofferjourens nationella stödlinje.

  Läs hela nyheten »
 84. Morgan Johansson vill ge mer pengar till Brottsofferjourerna!

  Justitieminister Morgan Johansson besökte Brottsofferjourens tält i ett soligt Almedalen. Där underströk han hur angeläget det är att Brottsofferjourerna får tillräckliga medel och att finansieringen måste bli stabil och hållbar över tid.

  Läs hela nyheten »
 85. Almedalen: Anders Ygeman i heta stolen

  Det var en glad och frispråkig inrikesminister som samtalade om polisens brottsofferarbete och svarade på frågor från publiken.

  Läs hela nyheten »
 86. Almedalen: ”Den svenska brottsofferrörelsens utmaningar och framtid”

  Brottsofferjourens generalsekreterare Eva Larsson deltog i seminariet ”Den svenska brottsofferrörelsens utmaningar och framtid”.

  Läs hela nyheten »
 87. Brottsofferjouren välkomnar hård pedofildom.

  - Det här är ett välkommet trendbrott, säger Sven-Erik Alhem, förbundsordförande.

  Läs hela nyheten »
 88. P4 Värmland om Brottsofferpriset

  Lyssna till P4 Värmlands intervju med vår ena pristagare Marianne Torstensdotter.

  Läs hela nyheten »
 89. Kristanstadsbladet om Brottsofferpriset

  Läs Kristianstadsbladets artikel om vår ena pristagare Ankie Jakobi.

  Läs hela nyheten »
 90. Ankie och Marianne är Brottofferjourens hjältar 2015

  Brottsofferjouren Sverige delar vartannat år ut Brottsofferpriset till en person vars insatser varit betydelsefulla för brottsofferarbetet i Sverige. I år delas priset av Ankie Jakobi och Marianne Torstensdotter.

  Läs hela nyheten »
 91. Morgan Johansson bryter tillfälligt upp från S-kongressen för att belysa brottsofferjourernas arbete

  På Brottsofferjouren Sveriges stämma kommer Morgan Johansson och svarar på frågor från deltagarna.

  Läs hela nyheten »
 92. Drastisk minskning av polisens förmedling till brottsofferjourerna

  Under flera år har polisens förmedling till brottsofferjourer varit låg, endast ca 3 procent. Rikspolisstyrelsen har tidigare skickat ut en skrivelse till samtliga polismyndigheter där de understryker vikten av förmedling och att det är obligatoriskt att informera och fråga varje brottsoffer om brottsofferstöd. Skrivelsen skickades i december 2011 och den fick effekt. Förmedlingen ökade snabbt till högre nivåer. År 2012 var förmedlingen ungefär 5 procent. En siffra som fortfarande är låg och inte alls motsvarar hur behovet ser ut. Nu är nivån åter nere på cirka 3 procent. Det är lätt att tycka att det är en liten minskning, men bakom siffrorna gömmer sig tusentals brottsoffer och än fler anhöriga.

  Läs hela nyheten »
 93. Specialvisning av dokumentärfilmen My life my lesson

  2-3 barn i en genomsnittlig skolklass har upplevt våld. En av dem ofta. Idag visade vi dokumentärfilmen "My life my lesson" för representanter för olika myndigheter. - Det har varit ett mycket stort intresse för visningen. Vi är så glada att frågan om barn o unga som upplever våld tas på allvar och uppmärksammas av de som har stora möjligheter att faktiskt påverka deras situation, säger Heléne Carlsson, Kvinnofridssamordnare på Brottsofferjouren Sverige

  Läs hela nyheten »
 94. Pressmeddelande: Regeringen måste inkludera alla våldsutsatta

  Regeringen aviserar nya satsningar på kvinno- och tjejjourernas arbete i vårbudgeten, men fortfarande inkluderas inte de våldsutsatta kvinnor och barn som får stöd hos Brottsofferjouren.

  Läs hela nyheten »
 95. Pressmeddelande: Utred brott mot barn skyndsamt

  Den genomsnittliga handläggningstiden för förundersökningar kring brott mot barn har minskat, men fortfarande är bristerna och skillnaderna stora runt om i landet. Det visar en ny rapport från Rädda Barnen. Brottsofferjouren Sverige ställer sig i princip bakom Rädda Barnens krav på skyndsamma utredningar.

  Läs hela nyheten »
 96. Polisens förmedling till Brottsofferjouren fortsätter minska

  Totalt fick 85 687 brottsoffer, vittnen och anhöriga stöd av Brottsofferjouren under 2014. Men många går miste om stöd. Polisens förmedling till Brottsofferjouren fortsätter att minska, visar ny statistik.

  Läs hela nyheten »
 97. Dokumentärfilmen "My life my lesson"

  Dokumentärfilmen "My life my lesson" handlar om 16-åriga Felicia och hur hon och hennes syskon har påverkats av att leva med styvpappans våld mot deras mamma under flera år. Filmen hade biopremiär den 13 mars.

  Läs hela nyheten »
 98. Se Brottsofferjourens panelsamtal om brottsoffers situation

  Den 11 mars höll Brottsofferjouren Sverige ett panelsamtal kring brottsoffrens situation i Sverige och Europa. Företrädare från samtliga riksdagspartier medverkade.

  Läs hela nyheten »
 99. Skrivelse angående hatbrottsproblematiken

  ”Brottsofferjouren Sverige välkomnar regeringens satsningar mot extremism. Terrorattackerna i Köpenhamn, rapporter om ökad antisemitism och undersökningar som visar en utbredd rädsla bland judar för att utsättas för hot eller trakasserier understryker angelägenheten av att vi står upp för ett öppet samhälle där alla kan känna trygghet. Satsningar på förebyggande arbete är viktigt, men vi väl även betona vikten av att ge stöd till dem som redan drabbats.”

  Läs hela nyheten »
 100. Ge vittnesstödet bättre resurser

  "Vittnen och målsägande är ofta oroliga inför att vittna i domstol. För att alla som deltar i en rättegång ska känna sig trygga engagerar sig människor ideellt som vittnesstöd. Men om det frivilliga arbetet ska fungera måste våra politiker ge det resurser."

  Läs hela nyheten »
 101. Heldagsutbildning om våld i hbtq-ungdomars nära relationer

  ​Den 20 mars håller RFSL:s brottsofferjour, Brottsofferjouren Sverige och Unizon en utbildningsdag i Stockholm om våld i hbtq-ungdomars nära relationer.

  Läs hela nyheten »
 102. European Day for Victims of Crime 2015

  Den Internationella Brottsofferdagen uppmärksammas av Victim Support Europe med ett uttalande gemensamt med medlemmarna i Europa.

  Läs hela nyheten »
 103. Internationella Brottsofferdagen 2015

  Brottsofferjouren uppmärksammar Internationella Brottsofferdagen, den 22 februari, på många platser runt om i Sverige. Bland annat anordnas föreläsningar, informationsinsatser och andra arrangemang för att belysa brottsoffers situation och sprida kunskap om det stöd som finns för den som utsatts för brott.

  Läs hela nyheten »
 104. Mordoffers anhöriga måste få bättre stöd

  ”Offrets perspektiv måste stärkas i rättsväsendet”. Det skriver förbundsordförande Sven-Erik Alhem på Aftonbladet Debatt den 20 januari.

  Läs hela nyheten »
 105. Fadimedagarna 2015

  Den 21 januari 2015 är det 13 år sedan Fadime Sahindal blev hedersmördad av sin far i Uppsala. Den 17–25 januari 2015 kommer Riksorganisationen GAPF – Glöm Aldrig Pela och Fadime i samarbete med Brottsofferjouren och ett femtiotal andra organisationer att hedra Fadime i nio olika städer i Sverige.

  Läs hela nyheten »
 106. Förbundsordförande svarade på tittarnas frågor

  Efter första avsnittet av TV3:s program Mordet, som sändes den 20 januari, svarade Brottsofferjourens förbundsordförande Sven-Erik Alhem på tittarnas frågor i en chatt.

  Läs hela nyheten »
 107. Terroristattacken i Paris

  Victim Support Europe, VSE, har idag gjort ett uttalande med anledning av terrorist attacken i Paris den 7 januari.

  Läs hela nyheten »
 108. Brottsofferjouren i samarbete med TV3 kring programmet Mordet

  Den 20 januari klockan 21.00 har TV3:s nya programserie Mordet premiär. Programmet sänds i samarbete med Brottsofferjouren och utgår från offrens och de anhörigas perspektiv.

  Läs hela nyheten »
 109. Angående Södertörnpolisens brottsofferregister

  Rättsligt avvaktar vi åklagarprövningen vid Riksenheten för polismål och prövning hos Datainspektionen (DI). Det är naturligtvis djupt olyckligt om anmälningsbenägenheten skulle påverkas negativt av vad som förekommit.

  Läs hela nyheten »
 110. Utan vittnen vittrar rättvisan

  En hjälte i dessa sammanhang är Brottsofferjouren, ideell organisation och hamn av trygghet i rättsprocesserna.

  Läs hela nyheten »
 111. Regeringen sviker brottsoffren

  Regeringens budget är ett svek mot landets brottsoffer. I budgeten, som presenterades idag, satsar regeringen stort på kvinnojourernas verksamhet, men inte en krona går till stöd åt de drygt 90 000 brottsutsatta, anhöriga och vittnen som varje år söker stöd hos Brottsofferjouren.

  Läs hela nyheten »
 112. Brottsofferjouren Sverige välkomnar krafttag mot hot och ordningsstörningar i domstolar

  Brottsofferjouren Sverige välkomnar regeringens tillkännagivande i pressmeddelande den 26 augusti 2014 att låta utreda en allmänt sett bättre ordning och säkerhet i våra domstolar. Den utredning som inom kort ska tillsättas syftar till att ge brottsoffer och vittnen bättre förutsättningar att lämna sina berättelser utan att känna sig hotade av besökande i domstolen.

  Läs hela nyheten »
 113. Sänkt bidrag slår hårt mot brottsofferstödet

  Brottsofferjourens verksamhetsbidrag sänks kraftigt inför 2015. Nu varnar Brottsofferjouren för att det ideella stödet till brottsutsatta är hotat om inte ansvariga politiker agerar.

  Läs hela nyheten »
 114. Ny bok om brottsutsatthet och funktionsnedsättning

  Nu har Brottsofferjouren lanserat Våldsamt osynligt. En bok om brottsutsatthet och funktionsnedsättning. Boken är framtagen inom projektet Brottsutsatt och funktionsnedsättning som drivs med medel från Arvsfonden.

  Läs hela nyheten »
 115. Brottsofferjourens statistik för 2013

  Under verksamhetsåret 2013 gav Brottsofferjouren stöd åt sammanlagt 92 948 personer.

  Läs hela nyheten »
 116. Stora skillnader i kommunernas stöd till brottsofferjourerna

  Brottsofferjourernas förutsättningar att hjälpa brottsutsatta är mycket olika sett över landet. Generellt är bidragen för låga för att kunna ge ett fullgott stöd till alla brottsutsatta. Det visar en ny rapport från Brottsofferjouren där kommunernas ekonomiska stöd till jourerna kartlagts.

  Läs hela nyheten »
Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.