De osynliga anhöriga – om grova brott i trafiken

När: Tuesday 26 January 2021
Tid: 10:00-11:00

De osynliga anhöriga - om grova brott i trafiken

Lars Olov Sjöström, trafiksäkerhetschef hos Motormännens Helnykterhetsförbund, och Mats Sjöö, ordförande för MADD-Sweden berättar om situationen för anhöriga till de som avlider till följd av brott i trafiken. Hur ser situationen ut i Sverige idag och vilka åtgärder bör implementeras för att ytterligare förbättra stödet?

Passet avslutas med ett samtal mellan gästerna och Brottsofferjourernas förbundsordförande Sven-Erik Alhem som syftar till att synliggöra det stöd Brottsofferjouren kan erbjuda de som utsätts för denna typ av brottslighet.