Brottsofferjourens verksamhet under pandemin

Restriktionerna under pandemin påverkar främst Brottsofferjourens vittnesstödsverksamhet samt fysiska möten i den brottsofferstödjande verksamheten.

Coronavirus

Coronapandemin påverkar alla – även Brottsofferjouren. Våra medarbetare och volontärer är nu mycket restriktiva med verksamhet som innefattar fysiska möten då vi vill undvika att bidra till ökad smittspridning och riskera individers hälsa. Den huvudsakliga verksamheten sköts istället via telefon, e-post eller chatt. Detta påverkar framför allt vittnesstödsverksamheten på domstolarna i landet.

Samtliga medarbetare ombeds naturligtvis också att fortsätta följa de allmänna rekommendationerna: att hålla avstånd, tvätta händerna ofta, undvika kollektivtrafik och stanna hemma vid minsta sjukdomssymtom.

Brottsofferjouren Sverige har stängt kontoret och samtliga medarbetare arbetar tillsvidare hemifrån. 

Dessa rekommendationer gäller tillsvidare. Vi följer utvecklingen noga och uppdaterar när våra rekommendationer ändras.

Fredrik Mellqvist Generalsekreterare
08-550 486 08 Kontakta via e-post