0200-21 20 19

Huvudrubriker

Brottsofferpolitiskt program

Brottsofferjourens brottsofferpolitiska program finns att läsa här.

Brottsofferjourens (BOJ) främsta syfte är att tillse att alla brottsoffer, anhöriga och vittnen i kontakt med oss erbjuds ett skyndsamt, likvärdigt och högkvalitativt stöd. Sedan mer än 30 år har vår organisation genom personlig kontakt med stödsökande över hela landet fått en fördjupad kunskap om brottsoffers behov och situation samt om brister i samhällets skyddsnät och på olika områden inom rättsväsendet. Brottsofferjouren är därför unikt skickad att agera röstbärare på både nationell, regional och lokal nivå för brottsoffer, anhöriga och vittnen i syfte att påverka och förbättra deras situation.

I Brottsofferjourens brottsofferpolitiska program redogörs för organisationens långsiktiga viljeriktning och strävan efter utveckling inom olika områden som berör brottsoffer, anhöriga och vittnen. Programmet innehåller förslag till förändringar och förbättringar i lagstiftning, samverkan, praktiska förhållningssätt och bemötande. Utöver ett inledande avsnitt med övergripande mål omfattar det brottsofferpolitiska programmet sju olika områden:

 Rättsväsende

 Kommun och socialtjänst

 Hälso- och sjukvård samt tandvård

 Brottsförebyggande arbete

 Barnrättsperspektiv - Barnsyn

 Migration

 Utbildning, fortbildning och samverkan

Jourer och förbund i samverkan

Brottsofferjourens brottsofferpolitiska program har tagits fram av Brottsofferjouren Sveriges styrelse och fastställts av förtroendevalda representanter för lokala brottsofferjourer vid sammanträde 30 november 2019. Programmet är att betrakta som ett levande dokument och uppdateras regelbundet.

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.