Brottsofferperspektivet saknas i regeringens höstbudget

Positiva satsningar på rättsväsende och trygghet, men hur långt räcker det?

Sven-Erik Alhem och Fredrik Mellqvist

Idag presenterade finansminister Magdalena Andersson (S) regeringens budgetförslag som bygger på januariöverenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Det märks att det är många som inverkat på det politiska utfallet i budgeten. Det stora partiet har inte kunnat hålla emot för alla önskemål.

Sven-Erik Alhem, förbundsordförande Brottsofferjouren Sverige

Budgetförslaget innehåller bland annat satsningar på polisen samt stärkt rättsväsende och ökad trygghet.

Ökade anslag till domstolarna är positivt, men man kan fråga sig om det räcker? För lite resurser påverkar vardagsbrottens handläggningstid och utdragna rättsprocesser drabbar brottsoffer, anhöriga och vittnen hårt.


Sven-Erik Alhem, förbundsordförande Brottsofferjouren Sverige

Regeringen satsar även pengar på att motverka våld i nära relationer genom öronmärkta anslag till landets tjej- och kvinnojourer.

Vi hade gärna sett en bredare tillgång för olika stödorganisationer att söka pengar inom detta område. Brottsofferjourerna runt om i Sverige arbetar väldigt aktivt med stödsökande som utsatts för våld i nära relationer. Det är en av de största brottsoffergrupperna som tar kontakt med oss.

Fredrik Mellqvist, generalsekreterare Brottsofferjouren Sverige