Brottsofferjourens nummer 0200-21 20 19 används vid bedrägeriförsök

Bedragare ringer slumpvis utvalda personer och utger sig för att vara från Brottsofferjouren.

bedrägeriförsök

Syftet är att försöka komma åt den uppringdes bank- eller kontouppgifter. Samtalet ser ut att komma från 0200-21 20 19, som är ett av Brottsofferjourens nationella nummer. Brottsofferjouren efterfrågar aldrig någons personnummer, bank-ID eller kontouppgifter och hanterar inga utbetalningar till brottsutsatta över huvud taget.

Den som blir drabbad av detta uppmanas att snarast polisanmäla händelsen och även kontakta oss på Brottsofferjouren Sverige på telefon 116 006 så att vi får en uppfattning om omfattningen av bedrägeriförsöket. Vi beklagar detta djupt och gör allt vi kan för att stoppa bedrägeriförsöket.