Brottsofferjouren Sverige bjuder in till Fokus: Brottsoffer

Under sista veckan i januari bjuder vi in till en djupdykning inom brottsoffer- och vittnesstödsfrågor tillsammans med experter som är i framkant inom ämnet.

Mellan den 25 janauari och den 29 januari kommer vi att varje förmiddag kl. 10.00 hålla i föreläsningar, panelsamtal och debatter. Allt kommer att livesändas via vår YouTube-kanal och du kommer även att kunna se det i efterhand.

Deltar gör bland andra Mårten Schultz, rättsexpert och juridisk professor vid Uppsala Universitet, Lotta Mauritzon, brottsförebyggare på polisens nationella bedrägericenter, Mia Edwall Insulander, generalsekreterare för Sveriges advokatsamfund samt Sven-Erik Alhem, förbundsordförande för Brottsofferjouren Sverige.

Läs mer i vårt kalendarium.

Anders Nylén Verksamhetsutvecklare utbildning
08-550 486 03 Kontakta via e-post

Följ oss på Facebook!