Välkommen till Brottsofferjouren

Vi hjälper dig som är brottsutsatt, vittne
eller anhörig.


Hjärta

Ge en gåva

Genom en gåva hjälper du oss fortsätta ge stöd och hjälp till utsatta. Välj mellan att ge en gåva till hela organisationen eller till en specifik jour.

Otrygg hemma?

Våld i nära relation tenderar att öka i tider av social isolering, men det finns hjälp att få. Det kostar ingenting, du kan vara anonym och du väljer själv om du vill polisanmäla.

Aktuellt

Brottsofferpolitiskt program

I Brottsofferjourens brottsofferpolitiska program redogörs för organisationens långsiktiga viljeriktning och strävan efter utveckling inom olika områden som berör brottsoffer, anhöriga och vittnen. 

”Kontakten med Brottsofferjouren var för mig livsviktig”

Petra och Tina drabbades av brott och fick stöd från Brottsofferjouren. Läs deras berättelser.