0200-21 20 19

Huvudrubriker

Statistik 2009

Statistik för verksamhetsåret 2009
Under verksamhetsåret 2009 rapporterade 100 av 101 jourer sina uppgifter till Förbundskansliet. Tillsammans hjälpte vi 37 624 personer inom den brottsofferstödjande verksamheten under 2009.

Läs den fullständiga redogörelsen här!

Statistiksammanställning för 2009 >>

Förmedlingsprocenten

Efter verksamhetsåret 2008 gjorde Förbundskansliet för första gången en jämförelse mellan hur många brott som anmälts inom en brottsofferjours upptagningsområde och hur många ärenden samma Brottsofferjour faktiskt hade. Man kan kalla siffran för förmedlingsprocenten, dvs. hur stor procent av alla anmälda brott som förmedlats till en jour och blivit ett ärende där.
 
Undersökningen visade att förmedlingsprocenten skilde sig kraftigt åt inte bara mellan länen, utan mellan enskilda Brottsofferjourer inom samma län och samma polismyndighet. 2008 var den genomsnittliga förmedlingsprocenten för Sveriges Brottsofferjourer 3,28 %. För 2009 var den något lägre, 3,19 %.
 
Brottsofferjourens inställning är att den som drabbas av brott ska ha lika stor möjlighet att få en kontakt med oss oavsett var i landet man anmäler brott. Så är det inte idag. Det blir en viktig uppgift framöver för Brottsofferjouren och våra samarbetspartners på både riksnivå, regional och lokal nivå att förbättra situationen.  

Läs mer här!

Infoblad om förmedlingsprocenten >>
 

 

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.